ชาวคลองสานไม่เอารถไฟฟ้าสายสีทอง ส่อเอื้อเอกชน

ชาวคลองสานไม่เอารถไฟฟ้าสายสีทอง ส่อเอื้อเอกชน

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 21 Feb 2016   16:33
 
        ชาวคลองสานค้านสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง เหตุเอื้อเอกชน ไม่ใช่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ด้านกทม.ยัน ไอคอนสยาม ยังสนันสนุนโครงการ พร้อมเดินหน้า คาดตามแผนเกิดได้ปี 61
 
        เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ก.พ. ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เขตคลองสาน
 
        นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง
 
        นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า
 
        พื้นที่ย่านฝั่งธนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนมาก มีประชาชนเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรในพื้นที่
 
        โดยพื้นที่ในเขตคลองสานและเขตธนบุรีปัจจุบันมีปริมาณจราจรโครงข่ายในพื้นที่สูงถึง 220,000 คันต่อวัน 
 
        ซึ่งพื้นที่ถนนเจริญนคร เป็นพื้นที่หนึ่ง ที่มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
 
        ปัจจุบันถนนเจริญนคร มีปริมาณรถหนาแน่น กว่า 7,000 คัน ต่อชั่วโมง
 
        ในขณะที่ถนนนั้นสามารถรองรับรถได้เพียง 6,700 คันต่อชั่วโมงเท่านั้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และเมื่อมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย อีกทั้งจะเกิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่
  
        จะมีประชาขนเข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ปัญหาการจราจรบนถนนดังกล่าว ก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
 
        กทม.ได้ทำการศึกษาแนวทางเพิ่มระบบขนส่วนมวลชนระบบรอง 
 
        เพื่อเชื่อมต่อกับระบบหลักคือรถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังจะแล้วเสร็จ
 
        เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของประชาชนและเมือง ลดปัญหาการจราจร โดยเรียกว่าระบบรถไฟฟ้าสายสีทอง
 
        นายทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า รถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นรถไฟฟ้าสายรอง ในรูปแบบเบาหรือโมโนเรล ซึ่งจะก่อสร้างในพื้นที่เกาะกลางถนน 
 
        จึงไม่มีการเวนคืนพื้นที่จากประชาชนในการดำเนินโครงการ
 
        ทั้งนี้ ตามที่กทม.ได้รับการประสานจากภาคเอกชนคือ กลุ่มบริษัทไอคอนสยาม 
 
        ซึ่งกำลังก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ จึงจะสนับสนุนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้น
 
        ขณะนี้ทางกลุ่มบริษัทไอคอนสยาม ก็ยังคงยืนยันที่จะให้การสนับสนุนโครงการเช่นเดิม 
 
        แต่การสนับสนุนโครงการจะเป็นไปในรูปแบบใดนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาแนวทางในการลงทุนโครงการ
 
        ซึ่งจะได้ผลการศึกษาที่แน่ชัดในปลายเดือนมี.ค.นี้
 
        ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนนั้น
 
        ประชาชนส่วนใหญ่ ต่างแสดงความคิดเห็นเป็นกังวลถึงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง
 
        เนื่องจากอาจเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชน รวมทั้งกังวลเรื่องมลพิษขณะก่อสร้าง 
 
        อีกทั้งปัญหาผลกระทบเมื่อโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลต่อกายภาพของถนนในบริเวณดังกล่าวที่ค่อนข้างแคบ
 
        อีกทั้งในบริเวณนี้ยังเป็นย่านพื้นที่เก่าแก่มีวิถีชุมชนดั้งเดิม 
 
        หนึ่งในประชาชนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น กล่าวว่า
 
        โครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นโครงการที่กทม.อ้างว่า อยู่ในแผนแม่บทของกทม. มาเป็นเวลานานแล้ว
 
        โดยทำการศึกษามาตั้งแต่ ปี2552 แต่ในแผนแม่บทผังเมือง กลับไม่มีโครงการดังกล่าวปรากฎอยู่แต่อย่างใด
 
        จึงอยากให้กทม.ชี้แจงว่า รถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อผลประโยนช์ของภาคเอกชน ไม่ใช่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงใช่หรือไม่
 
        อีกทั้งระยะห่างจากสถานีในเส้นทางสายสีทองระยะแรก 
 
        มีการกำหนดไม่เหมาะสม มีการกำหนดสถานีเอื้อต่อพื้นที่ของเอกชน แต่ละสถานีมีระยะที่ไม่เหมาะสม
 
        โดยสถานีที่สองบริเวณถนนเจริญนคร และสถานีที่สามบริเวณโรงพยาบาลตากสิน มีระยะห่างเพียง 200 เมตร เท่านั้น
 
        นอกจากนี้ในแนวถนนเส้นทางรถไฟฟ้า เป็นถนนที่มีขนาดเล็ก อาทิ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา มีความกว้างเพียง 4 ช่องจราจรไปกลับ
 
        การก่อสร้างรถไฟฟ้า จะส่งผลให้เส้นทางแคบลง และอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมาก 
 
        ดังนั้นหาก กทม.ตั้งใจจะดำเนินโครงการดังกล่าว ภาคประชาชนชาวคลองสานเสนอให้ทำเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินจะเหมาะสมที่สุด
 
        ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว 
 
        เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก) เชื่อมต่อ ระบบการเดินทางด้วย รถ ราง เรือ
 
        การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่ มีทั้งหมด 3 สายทาง ประกอบด้วย
 
        รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า (เปิดให้บริการแล้ว)
 
        รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2565) 
 
        รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย (คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการปี 2566)
 
        นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อระบบรองอื่นๆ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และรถโดยสารประจำทาง

        เส้นทางโครงการ เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี ผ่านแยกคลองสาน ไปยังถนนประชาธิปก ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ประกอบด้วย 4 สถานี
 
        โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร มี 3 สถานี
 
        เริ่มต้นจากสถานีกรุงธนบุรี (G1) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายกรุงธนบุรี โดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก บนเกาะกลางถนนกรุงธนบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญนคร
 
        จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีเจริญนคร (G2) ตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองวัดทองเพลง แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังแยกคลองสาน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
 
        โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปอยู่เหนือแนวทางเดินเท้าด้านซ้ายฝั่งคลองสมเด็จเจ้าพระยา เข้าสู่สถานีคลองสาน (G3) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเยื้องกับโรงพยาบาลตากสิน
 
        โดยมีทางเดิน (Sky walk) เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าสู่โรงพยาบาลตากสินได้โดยตรง และในอนาคตสถานีคลองสาน (G3) จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย
 
        ส่วนระยะที่ 2 ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร มี 1 สถานี
 
        เริ่มต้นจากสถานีคลองสาน (G3) มุ่งหน้าต่อไปตามแนวทางเดินเท้าของถนนสมเด็จเจ้าพระยา จนไปถึงสถานีประชาธิปก (G4) ตั้งอยู่บริเวณซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 กับซอยสมเด็จเจ้าพระยา 8
 
        ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ
 
        คาดมีผู้ใช้บริการในระยะที่ 1 ในปี 2561 ประมาณ 47,300 เที่ยวคน/วัน และในระยะที่ 2 ในปี 2566 ประมาณ 81,800 เที่ยวคน/วัน
 
        สำหรับผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจพบว่า มีความเหมาะสมในการลงทุน
 
        โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) ร้อยละ 28.5 มูลค่าการลงทุน 3,845.70 ล้านบาท
 
        แบ่งเป็นระยะที่ 1 มูลค่าการลงทุน 2,512.60 ล้านบาท ระยะที่ 2 มูลค่าการลงทุน 1,333.11 ล้านบาท
 
        โดยคาดว่าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 จะประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และประหยัดเวลาในการเดินทาง มูลค่าประมาณ 830 ล้านบาท/ปี และเพิ่มขึ้นเป็น 2,417 ล้านบาท/ปี ในปี 2581 
 
        โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการในระยะที่ 1 ในปี 2561 ประมาณ 47,300 เที่ยวคน/วัน
 
        และในระยะที่ 2 ในปี 2566 ประมาณ 81,800 เที่ยวคน/วัน
 
        นอกจากนี้ในอนาคต (พ.ศ.2579) คาดว่าจะมีปริมาณผู้ใช้บริการรวมในโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7,680,000 เที่ยวคน/วัน
 
ที่มา : เดลินิวส์ 
 
 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"Ideo Ramkhamhaeng Lam Sali Station" ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย 50 ม. เท่านั้น แถมเดินถึง The Mall บางกะปิ ใน 10 นาที!

หลังจากพักรบ งดปล่อยของใหม่มาหลายปี แต่พอมาที ก็ดั่งพายุเลย ฮิฮิ อนันดา ของเจ้าชายชานมโกโก้ เปิดแผงโครงการใหม่แบบแทบจะขายพร้อมกัน 3 โครงการรวด

"SUPALAI CITY RESORT Charan 91" จัดเป็น 1 ในไม่กี่โครงการที่หาญกล้า เปิดแผงในช่วง 2 ปีที่แล้ว

พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วววนะ "SUPALAI CITY RESORT Charan 91" โครงการที่หาญกล้า เปิดแผงขายไป เมื่อช่วง 2 ปีที่แล้ว ปีที่แทบไม่มีโครงการเปิดใหม่ แต่ "ป้าศุ"กลับกล้าหงายการ์ดพร้อมรบ แสดงถึงความมั่นใจในโครงการนี้ไม่น้อย

#รีวิวคอนโดบรรทัดเดียว จากคอนโดติดดอยใครไม่เก๊ตข้อไหนถามได้

#รีวิวคอนโดบรรทัดเดียว จากคอนโดติดดอยใครไม่เก๊ตข้อไหนถามได้


ติดดอยโร้ดทู

RYE Talat Phlu (ไรย์ ตลาดพลู) อีกหนึ่งคอนโดราคาเบาๆ เอื้อมถึงง่าย ใกล้ BTS ตลาดพลูเพียง 300 เมตร!!

"ตลาดพลู" อีกหนึ่งทำเลที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจพอสมควร จำได้ว่าเคยเดินดุ่มๆ ไปนับคอนโดงอกใหม่รอบๆ สถานีอยู่ครั้งหนึ่ง ช่วงนั้นบอกเลยว่าตลาดพลูคึกคักมากนะ

ติดดอยส่องทำเล "THE PRESIDENT CHARAN - YAEK FAI CHAI STATION" อีกหนึ่งคอนโดทำเลดีของฝั่งธนฯ

ความที่เราเป็นลูกพระเจ้าตาก อาศัยอยู่ฝั่งธนฯ มาเนิ่นนาน เวลามีคอนโดฝั่งธนฯ ทีไรก็มักจะเขียนถึงอยู่บ่อยๆ 5555 วันนี้ขอพูดถึงอีกโครงการฝั่งธนฯ อีกครั้ง หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะ เพราะเห็นที่ตั้งทำเลแล้วรู้สึกว่า "เออ น่าสนใจดีแหะ"

จาก "สวนชูวิทย์" สู่ "10th Avenue" แอบดูมิกซ์ยูสโครงการยักษ์ ว่าที่แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุง

ถ้าใครผ่านไปแถวซอยสุขุมวิท 10 จะพบว่าบริเวณปากซอยที่เคยเป็นที่ดินขนาด 6 ไร่ ตอนนี้ได้ล้อมรั้วและเริ่มทำการก่อสร้างอะไรบางอย่างบนที่ดินผืนนั้นแล้วครับ


ติดดอยสไตล์

แผนที่เช็กราคาบ้านและคอนโดฯ เครื่องมือดี ๆ ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อ!!!

เป็นธรรมดาสำหรับทุกคนที่คิดจะลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโด นอกจากจะดูเรื่องราคาเป็นลิมิตในใจแล้ว เรื่องโลเคชั่นและการเดินทางก็เป็นอีกเรื่องไม่พลาดไม่ได้

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" กันยายน 2565

หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ลงมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขึ้นในรอบหลายปีของบ้านเราเลยครับ

อร่อยฟินสุด กับรสชาติสตรอว์เบอรี่เต็มคำกับ คริสปี้ ครีม หน้าใหม่ “สตรอว์เบอร์รี เกลซ โดนัท”

สาวกคนรักสตรอว์เบอรี่ต้องร้องว้าวว!! กับโดนัทหน้าใหม่จาก คริสปี้ ครีม “สตรอว์เบอร์รี เกลซ โดนัท” (Strawberry Glazed Doughnut)

ปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปี 54 จริงเหรอ? ติดดอยขอแชร์ วิธีรับมือน้ำท่วม รู้ไว้ก่อนภัยมาถึง

ช่วงนี้ก็ยังหวั่นๆ ใจกันครับ ฝนตกหนักแทบทุกวัน น้ำอาจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้ ทางผมเนี้ยก็ถือคติกันไว้ดีกว่าแก้ เอาสารประโยชน์และข้อมูลมาแชร์กันดีกว่าครับ ว่าถ้าหากน้ำท่วมเนี้ย เราควรรับมือหรือมีวิธีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างหนอ??

ใกล้ย้ายเข้าอยู่ได้แล้วนะ "Rhythm เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน" คอนโดวิวแม่น้ำแห่งแดนดิน "เจริญกรุง"

พอเห็นภาพแล้ว ก็แอบใจไหวหวั่น ฮิฮิ เป็นคนที่แพ้วิวแม่น้ำจริงๆ ผมเคยไปเดินสำรวจ เมื่อราวๆ 2 ปีก่อน

"Steel Solution by SYS" ก่อสร้างแบบสะดวกและมั่นใจ สร้างเสร็จไว เปิดดำเนินการได้เร็ว!

เคยมั้ยครับ? ตัดสินใจจะลุยงานก่อสร้างอาคารขึ้นมาสักหลัง เราก็ว่าเราคิดและเตรียมพร้อมมาดีแล้วนะ ติดต่อสถาปนิกมาออกแบบ คุยโครงสร้างกับวิศวกร หารับเหมามาดูแลงานก่อสร้าง แต่สุดท้ายก็ยังเกิดปัญหาให้เราต้องแก้ระหว่างการก่อสร้างอยู่ดี


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com