เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

Home   /   ติดดอยมีเงิน

โซน : 22 Nov 2020   17:25

BB_20201118_003

        ช่วงโควิด-19 นี้แทบทุกคนได้รับผลกระทบจากเจ้าวิกฤตตัวร้ายนี้ไปกันถ้วนหน้าครับ เรียกได้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแบบแบ่งๆ กันไปตามยถากรรม 5555

        ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ ด้านการงาน หรือด้านความเป็นอยู่ ก็คือกระทบหมด กระทบจนเซเป๋ไปเลยทีเดียว

        แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่กระทบมากๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของ "สภาพทางการเงิน"

        ธุรกิจเดินได้ยาก รายได้ก็ชะงักลง เงินที่ควรได้ก็ลดจำนวนลงไปอีก เรื่องพวกนี้คงไม่ต้องเกริ่นให้ฟังกันมากความ เพราะผมคิดว่าหลายๆ คนน่าจะรู้ซึ้งกันดีถึงผลกระทบของมันกันมากอยู่แล้ว มองเงินในกระเป๋าแล้วก็เศร้าใจ ใครๆ ก็เป็นหนี้ เฮ้อออ

BB_20201118_004

        และแน่นอนว่าทาง ธปท. เค้าก็พยายามช่วยเหลือเราๆ ท่านๆ กันด้วยการออกแนวปฏิบัติสำคัญเรื่องการชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสียและลดภาระหนี้ของประชาชนครับ เมื่อมีมาตรการนี้ออกมาก็น่าจะช่วยให้คนที่ได้รับผลกระทบสามารถเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตนี้ไปได้หน่อย

        สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้นั้นก็มาเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนเลยแหละ และเกณฑ์นี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สำคัญในระบบการเงินของไทย 3 เรื่องครับ ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนนี้ดีกว่า

        หลักเกณฑ์สำคัญ 3 ข้อ

        1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น

        มาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนนั่นคือ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น ตรงส่วนนี้คืออะไร? มันก็คือการที่หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้บริการจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เฉพาะในส่วนของเงินต้นงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นครับ

BB_20201118_005

        อันนี้คือเพื่อไม่ให้รวมไปกับส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะต่างจากแนวปฏิบัติเดิมตรงที่ว่า ถ้าหากผิดนัดชำระหนี้แค่งวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินก็สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมดได้เลย มันเลยจะทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก เจ้าเกณฑ์ใหม่ข้อนี้เลยทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นธรรมกับประชาชนตาดำๆ อย่างเรามากขึ้นนั่นเองครับ

        2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ "อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%" 

        สำหรับในข้อที่สองนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ เลยคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ที่ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% ครับ (แต่ว่าตรงนี้เองก็ต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วยนะ) ซึ่งมันจะแตกต่างไปจากวิธีการเดิมตรงที่ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง

BB_20201118_006

        ซึ่งในส่วนของการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกหนี้พยายามจ่ายชำระหนี้ครับ แล้วก็จะเป็นการลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ไปเอง แถมยังช่วยให้ระบบการเงินนั้นมีความสมดุลมากขึ้น กลับกัน ในส่วนของการฟ้องร้องดำเนินคดีเองก็จะลดลง

        3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ "ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก"

        ข้อสุดท้ายนี้มาเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับรู้ลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจนครับ เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่าย "ค่าธรรมเนียม-ดอกเบี้ย-เงินต้น" ของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน จะต่างไปจากแนวทางเดิมตรงที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัด "ค่าธรรมเนียมทั้งหมด" ตามด้วย "ดอกเบี้ย" ทั้งหมด แล้วจึงค่อยนำเงินส่วนที่เหลือนั้นมาตัด "เงินต้น" ทีหลังนั่นเอง 

BB_20201118_007

        การปรับเกณฑ์ใหม่ข้อนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนนั้นสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น แล้วก็ช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ ที่สำคัญคือช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระหนี้แบบต่อเนื่องต่อไปครับ อ้อ! นอกจากนี้ยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นสอดคล้องไปกับข้อเท็จจริงมากขึ้นอีกด้วยนะ

        เริ่มเมื่อไหร่? ผิดนัดจะเป็นยังไง?

        ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ธปท. เค้าส่งหนังสือเวียนไปถึงผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แล้วล่ะครับ แต่ว่าตัวกำหนดเกณฑ์นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 หรือก็คือปีหน้าโน่น

        แต่ว่าในส่วนของลำดับการตัดชำระหนี้นั้นจะแตกต่างออกไปคือจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครับ เพราะว่าทางผู้ให้บริการทางการเงินยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

        สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น ทางผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควรได้ครับ

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็มีลูกหนี้จำนวนมากที่กำลังเดือดร้อนเพราะวิกฤตโควิด-19 อ่ะเนอะ ในกรณีแบบนี้เองก็คงจะมีเหมือนกันแหละ

BB_20201118_008

        ตัวมาตรการการชำระหนี้ที่ออกมาใหม่นี้น่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของระบบการเงินโดยรวมได้ไม่มากก็น้อยครับ และก็น่าจะช่วยให้ลูกหนี้ที่ไม่ตั้งใจจะผิดนัดชำระหนี้สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ด้วย แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือมันช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินนี่แหละ

        แต่ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้คือผลกระทบบางอย่างอาจจะมีค่อยๆ ทยอยโผล่มาบ้างนะ เพราะหลายๆ ธุรกิจเองในตอนนี้ก็มีที่ขาดทุนอยู่ไม่น้อยเลย ยิ่งถ้าวิกฤตนี้ยังกินเวลายืดเยื้อต่อไปน่าจะมีผลกระทบที่หนักต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเราไม่น้อยเหมือนกัน

        เอาเป็นว่ายังไงปีหน้าเราได้รู้กันแน่นอนครับ ตอนนี้ใครคว้าจับอะไรไว้ได้ก็รีบคว้าไว้ก่อนเถอะ

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

ฝันมีคอนโดติดหาด ติดทะเลหัวหินเรอะ? มาดูที่นี่เลย "Carapace Huahin" คอนโดที่อาจทำให้ฝันเป็นจริง!!!

ผมนั้นเป็นคนที่ชอบไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดทุกๆ 1-2 เดือน เพื่อเติมพลังงานให้กับตนเอง และครอบครัว ผมไม่แน่ใจว่า ถือว่าไปเที่ยวบ่อยไหม แต่ "คุณบี คอนโดติดดอย" ก็มักจะแซวอยู่บ่อยๆนะ 555

"Atmoz รัชดา-ห้วยขวาง" คอนโดรัชดา ที่นางฟ้าลงมาอยู่เอง

มีโอกาสเห็นรูปถ่ายส่วนกลางของ 'Atmoz รัชดา-ห้วยขวาง' ผ่านตามาบ้าง พร้อม Caption ประมาณว่า 'เดินดูส่วนกลางจนเหนื่อย' .... งั้นก็ไปที่นี่แหละ อยากรู้ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหน

"The Crest Park Residense" VS "Life Ladprao Valley"

ตั้งแต่ BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว ได้เปิดเก็บเงินผู้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ ก็มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งเข้ามาที่เพจกันหลายฉบับ สะท้อนให้เห็นว่า "ลาดพร้าว" จัดเป็นทำเลที่โดนใจของใครหลายคน


ติดดอยโร้ดทู

สัมผัสความ WONDER ย่านเกษตรฯ ที่ "Oneder Kaset" คอนโดฯ ใหม่ใกล้สายสีแดง!

ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโครงการหนึ่งในย่านเกษตรฯ มาครับ เป็นโครงการติดริมถนนที่กำลังเริ่มต้นก่อสร้างแล้วล่ะ

"Atmoz Bangna" คอนโดใหม่จาก Asset Wise ที่สุดแห่งความสุข ซ่อนตัวอยู่ใจกลาง...บางนา

เป็นอีกปีวัดใจวงการอสังหา หลังจากที่ตลาดคอนโดเหือดแห้งมาร่วมปี ปีนี้เริ่มมีโครงการใหม่ๆ ทยอยบุกเบิกกันมากขึ้น อย่าง Asset Wise ปีนี้ก็มีบอกมาแล้วว่าจะมีคอนโดเปิดใหม่ถึง 5 โครงการด้วยกัน ซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึง "Atmoz Bangna (แอทโมซ บางนา)" กันครับ ดูเหมือนว่าปีนี้ "บางนา" จะกลายเป็นอีกหนึ่งทำเลขึ้นหม้อ

หรือ "Modiz Rhyme Cloud" จะเป็นเฟส 2 ของ "Modiz Rhyme Ramkhamhaeng"!?

หรือคอนโดฯ ตัวใหม่จาก Asset Wise อย่าง "Modiz Rhyme Cloud" จะเป็นเฟส 2 ของ "Modiz Rhyme Ramkhamhaeng"!?


ติดดอยสไตล์

รู้ไว้ก่อน "ย้ายประเทศ" เปิด Checklist สิ่งสำคัญที่ต้องมี ก่อนลาทีไทยแลนด์!

หลักๆ แล้วเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างล่ะ ถ้ารู้คร่าวๆ ก็น่าจะสะดวกกว่าใช่มั้ยล่ะครับ วันนี้ผมเลยอยากจะขอรวบรวมข้อมูลหลักๆ เปิด Checklist สิ่งสำคัญที่ต้องมี ก่อนที่เราจะลาทีไทยแลนด์แล้วกันนะ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" พฤษภาคม 2564

ช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังหนักหน่วง แต่ก็อย่าลืมรีบคว้าโอกาสในการซื้อบ้านกันนะครับ ตอนนี้วงการอสังหาริมทรัพย์ยังมีโปรดีออกมาเรื่อย ๆ เพื่อนกระตุ้นตลาด

ติดดอยรวมคอนโด ราคาต่ำกว่า 5 ล้าน! พร้อมแพ็คกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที!!

บรรดาคนเมืองอย่างเราๆ ทำงานไปได้สักพักแน่นอนว่าคงเริ่มคิดอยากจะหา “First and Last Home” ของตัวเองบ้างแล้วล่ะเนอะ

ORANJIIDELI รีวิวกี่ทีร้านนี้ก็ไม่มีคนด่า มีแต่บอกว่าคุ้มค่า กับราคาที่จ่ายไป

ร้านนี้ตอนเปิดปกติคนก็เยอะ แบบต้องจองโต๊ะล่วงหน้ากันเป็นสัปดาห์ แต่พอไม่ให้นั่งเค้าก็สู้สุดใจ อยากให้ร้านดีๆ แบบนี้ไปรอด แล้ววันที่เปิดให้นั่งได้ จะรีบกลับไปทันที

MOLTO Premium Gelato หมายตาไอติมร้านนี้มานานแล้ว

อยากลอง 'รสยาคูลท์ปีโป้' แต่ยังไม่ได้สั่งสักที แกล้งส่งให้คุณออมดูก่อน เพราะขานี้เป็น 'ice-cream lover' ตัวจริง (ถึงขนาดเคยเปิดร้านขายไอติมมาแล้วนะ!!!)

"พักทรัพย์ พักหนี้" มาตรการใหม่ต่อลมหายใจผู้ประกอบการรายย่อยให้สู้อีกครั้ง!!!

มีใครกำลังรอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งใหม่กันอยู่บ้างมั้ยครับ เห็นว่าตอนนี้เค้ากำลังเตรียมปล่อยมาตรการใหม่ "พักทรัพย์ พักหนี้" ออกมาช่วยเหลือแล้วนะ


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com