เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

Home   /   ติดดอยมีเงิน

โซน : 22 Nov 2020   17:25

BB_20201118_003

        ช่วงโควิด-19 นี้แทบทุกคนได้รับผลกระทบจากเจ้าวิกฤตตัวร้ายนี้ไปกันถ้วนหน้าครับ เรียกได้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแบบแบ่งๆ กันไปตามยถากรรม 5555

        ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ ด้านการงาน หรือด้านความเป็นอยู่ ก็คือกระทบหมด กระทบจนเซเป๋ไปเลยทีเดียว

        แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่กระทบมากๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของ "สภาพทางการเงิน"

        ธุรกิจเดินได้ยาก รายได้ก็ชะงักลง เงินที่ควรได้ก็ลดจำนวนลงไปอีก เรื่องพวกนี้คงไม่ต้องเกริ่นให้ฟังกันมากความ เพราะผมคิดว่าหลายๆ คนน่าจะรู้ซึ้งกันดีถึงผลกระทบของมันกันมากอยู่แล้ว มองเงินในกระเป๋าแล้วก็เศร้าใจ ใครๆ ก็เป็นหนี้ เฮ้อออ

BB_20201118_004

        และแน่นอนว่าทาง ธปท. เค้าก็พยายามช่วยเหลือเราๆ ท่านๆ กันด้วยการออกแนวปฏิบัติสำคัญเรื่องการชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสียและลดภาระหนี้ของประชาชนครับ เมื่อมีมาตรการนี้ออกมาก็น่าจะช่วยให้คนที่ได้รับผลกระทบสามารถเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตนี้ไปได้หน่อย

        สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้นั้นก็มาเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนเลยแหละ และเกณฑ์นี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สำคัญในระบบการเงินของไทย 3 เรื่องครับ ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนนี้ดีกว่า

        หลักเกณฑ์สำคัญ 3 ข้อ

        1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น

        มาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนนั่นคือ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น ตรงส่วนนี้คืออะไร? มันก็คือการที่หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้บริการจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เฉพาะในส่วนของเงินต้นงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นครับ

BB_20201118_005

        อันนี้คือเพื่อไม่ให้รวมไปกับส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะต่างจากแนวปฏิบัติเดิมตรงที่ว่า ถ้าหากผิดนัดชำระหนี้แค่งวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินก็สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมดได้เลย มันเลยจะทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก เจ้าเกณฑ์ใหม่ข้อนี้เลยทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นธรรมกับประชาชนตาดำๆ อย่างเรามากขึ้นนั่นเองครับ

        2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ "อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%" 

        สำหรับในข้อที่สองนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ เลยคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ที่ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% ครับ (แต่ว่าตรงนี้เองก็ต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วยนะ) ซึ่งมันจะแตกต่างไปจากวิธีการเดิมตรงที่ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง

BB_20201118_006

        ซึ่งในส่วนของการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกหนี้พยายามจ่ายชำระหนี้ครับ แล้วก็จะเป็นการลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ไปเอง แถมยังช่วยให้ระบบการเงินนั้นมีความสมดุลมากขึ้น กลับกัน ในส่วนของการฟ้องร้องดำเนินคดีเองก็จะลดลง

        3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ "ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก"

        ข้อสุดท้ายนี้มาเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับรู้ลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจนครับ เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่าย "ค่าธรรมเนียม-ดอกเบี้ย-เงินต้น" ของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน จะต่างไปจากแนวทางเดิมตรงที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัด "ค่าธรรมเนียมทั้งหมด" ตามด้วย "ดอกเบี้ย" ทั้งหมด แล้วจึงค่อยนำเงินส่วนที่เหลือนั้นมาตัด "เงินต้น" ทีหลังนั่นเอง 

BB_20201118_007

        การปรับเกณฑ์ใหม่ข้อนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนนั้นสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น แล้วก็ช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ ที่สำคัญคือช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระหนี้แบบต่อเนื่องต่อไปครับ อ้อ! นอกจากนี้ยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นสอดคล้องไปกับข้อเท็จจริงมากขึ้นอีกด้วยนะ

        เริ่มเมื่อไหร่? ผิดนัดจะเป็นยังไง?

        ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ธปท. เค้าส่งหนังสือเวียนไปถึงผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แล้วล่ะครับ แต่ว่าตัวกำหนดเกณฑ์นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 หรือก็คือปีหน้าโน่น

        แต่ว่าในส่วนของลำดับการตัดชำระหนี้นั้นจะแตกต่างออกไปคือจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครับ เพราะว่าทางผู้ให้บริการทางการเงินยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

        สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น ทางผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควรได้ครับ

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็มีลูกหนี้จำนวนมากที่กำลังเดือดร้อนเพราะวิกฤตโควิด-19 อ่ะเนอะ ในกรณีแบบนี้เองก็คงจะมีเหมือนกันแหละ

BB_20201118_008

        ตัวมาตรการการชำระหนี้ที่ออกมาใหม่นี้น่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของระบบการเงินโดยรวมได้ไม่มากก็น้อยครับ และก็น่าจะช่วยให้ลูกหนี้ที่ไม่ตั้งใจจะผิดนัดชำระหนี้สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ด้วย แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือมันช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินนี่แหละ

        แต่ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้คือผลกระทบบางอย่างอาจจะมีค่อยๆ ทยอยโผล่มาบ้างนะ เพราะหลายๆ ธุรกิจเองในตอนนี้ก็มีที่ขาดทุนอยู่ไม่น้อยเลย ยิ่งถ้าวิกฤตนี้ยังกินเวลายืดเยื้อต่อไปน่าจะมีผลกระทบที่หนักต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเราไม่น้อยเหมือนกัน

        เอาเป็นว่ายังไงปีหน้าเราได้รู้กันแน่นอนครับ ตอนนี้ใครคว้าจับอะไรไว้ได้ก็รีบคว้าไว้ก่อนเถอะ

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"Supalai Prime Rama 9" คอนโดสุดไพร์ม ราคาจับต้องได้ แห่งย่านพระราม 9

"โห อย่างกับ Low rise แถวสุขุมวิทตอนต้นเลย!!" เป็นคำที่หล่นออกมา ทันทีที่ผมย่างก้าวเข้าไปภายในอาณาเขตของโครงการ "Supalai Prime Rama 9"

kawa HAUS คอนโด Low Rise ที่สวยที่สุดที่เคยพบเจอ! บนทำเล ‘อ่อนนุช’ ที่ไม่ใช่ ‘อ่อนนุช’

ทั้งหมดนี้ทำให้ผมเข้าใจว่า 'พี่สิบหมื่น' สร้างเมืองใหม่ได้สำเร็จแล้ว ภายใต้ 'T77' แห่งนี้นี่เอง!

อยากมีคอนโดหัวหิน ติดซิเคด้า มานี่เลย "La Habana หัวหิน" 2ล้านกว่า หาที่ไหนได้อีก!!

ผมเคยมีโอกาสมาเยือนโครงการ "La Habana หัวหิน" ตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดขายพรีเซล อันนี้คือไปด้วยความสเน่หาของตัวเองล้วนๆนะ


ติดดอยโร้ดทู

พาเยี่ยมพี่แอลที่ "ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญฯ 65-สิรินธร สเตชั่น" คอนโด Low Rise ใหม่ใกล้รถไฟฟ้า

วันก่อนนั่งรถไปทำธุระแถว ๆ ปิ่นเกล้า ผ่านไปทางแยกบางพลัด เห็นไวนิลสีน้ำเงิน ๆ ล้อมอยู่ที่บริเวณที่ดินว่าง ๆ ตรงแยกพอดีเป๊ะ ไอเราก็เลยเพ่งมองอย่างสนอกสนใจ

“ณ วรา เรสซิเดนซ์” คอนโดมิเนียมหรูทำเลแรร์ไอเท็ม “หลังสวน”

วันก่อนได้มีโอกาสไปเดินเล่นเตร็ดเตร่ย่านหลังสวน บังเอิญไปสะดุดตากับชื่อโครงการ "ณ วรา เรสซิเดนซ์" เออ... ชื่อแปลกดีขอแวะเข้าดูซักหน่อยละกัน!!!

รันชีวิตให้มีไฟ ไปกับ "SOHO Bangkok Ratchada"

SOHO...SO HOT กันละงานนี้ ย่านรัชดา-ห้วยขวางนี่นับได้ว่าเป็นทำเลยอดนิยมสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดฯ ใกล้สถานที่ทำงาน


ติดดอยสไตล์

ของใช้หมดไม่เป็นไร ‘Refill on the wheel’ พร้อมไปรีฟิลให้ถึงบ้าน

เห้ย... ครีมอาบน้ำหมด!!! ประสบการณ์ตรงของตัวผมเองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา จริง ๆ ก็เตือนตัวเองหลายครั้งว่าอย่าลืมซื้อ แต่ออกบ้านทีไรก็เผลอลืมทุกที 55555

เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

มาดูหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในเรื่องของมาตรการ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปีหน้ากันเถอะ

อปป้าหมีพาหนีไปหม่ำร้านอาหารเกาหลี "천만 ชอนมันCHEONMAN บรรทัดทอง"

อันยอง ฮาเซโย ครับทุกคน ทักทายเป็นภาษาบ้านเกิดเมืองนอนกันเสียหน่อยเนอะ อิอิ วันนี้ขอสวมบทบาทเป็นอปป้ากันเสียหน่อย เอาให้เข้ากับบรรยากาศร้านอาหารที่จะไปสักนิด

อิ่ม คุ้ม กับบุฟเฟต์จุก ๆ Shabu Chain เข้าร้านเดียว กินได้ทุกอย่าง ชาบู ซูชิ เพียบ!!

บุฟเฟต์ 289 net นั่งในห้าง แอร์เย็นๆ คุ้มอยู่นะ มีทุกอย่างเท่าที่นึกออก หมู เนื้อ กุ้ง ปลา ปลาหมึก

ตามรอยเพจดังสายกินไปโดน​ "บุฟเฟต์​เทมปุระ" ที่เค้าว่ามาจากญี่ปุ่นแต๊ๆ

ตามรอยเพจดังสายกินไปโดน​ 'บุฟเฟต์​เทมปุระ'​ ที่พารากอน​ เค้าว่ามาจากญี่ปุ่นแต๊ๆ​ จอง​ผ่าน​ 'หับหิว'​ 850​ บาทเนต​ ต้องยอมรับว่าเป็นเทมปุระที่อร่อยกว่าร้านทั่วไปจริงๆ​ ทั้ง​ รส​ กลิ่น​ สัมผัส​ ทุกอย่างลงตัวไปหมด​ อร่อนยันน้ำจิ้ม

ไปจัดครัวซองต์แอลมอนด์ที่พัทยาเหนือ "La Baguette Bakery Cafe"

ครัวซองต์แอลมอนด์อร่อยโคตร พิกัด​ พัทยาเหนือ​ ตรงข้าม​ Terminal​


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com