เราเป็นคนประเภทไหนกันนะ? มารู้จักตัวเองกันมากยิ่งขึ้นด้วยการทดสอบ MBTI กันเถอะ

เราเป็นคนประเภทไหนกันนะ? มารู้จักตัวเองกันมากยิ่งขึ้นด้วยการทดสอบ MBTI กันเถอะ

Home   /   ติดดอยล้อมวงเล่า

โซน : 25 Jul 2021   17:19

F_20210709_010

        เคยได้ยินคำประโยคนี้กันไหนครับ"ก่อนจะไปรู้จักใคร เราควรรรู้จักตัวเองให้ดีเสียก่อน"

        หลายคนอาจจะ งงๆ กันใช่ไหมครับว่า เอ๊ะ!! ทำไมเราถึงต้องมาทำความรู้จักตัวเองด้วยล่ะ?

        เค้าว่ากันว่ามนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมกับการตั้งคำถาม และอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตของมนุษย์ก็คือ "เราเป็นคนแบบไหนกันนะ?"

        แม้เราจะเกิดมาพร้อมตัวตนของเรา แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ คนที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ การรู้จักตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะหากว่าเรารู้จักตัวเองดีพอ ตามหลักจิตวิทยาเค้าบอกว่า การรู้จักตัวเองจะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกด้านได้แบบง่ายๆ เลยนะครับ!!

        หลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน? เป็นคนยังไง? ไม่ต้องกังวลครับ เพราะเดี๋ยวนี้เค้ามีแบบทดสอบบุคลิกภาพ หรือ Personality test เพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองกันได้แบบง่ายๆ พร้อมทะยานสู่ความสำเร็จและเข้าใจทั้งในด้านอารมณ์ สังคม การงาน การใช้ชีวิต รวมถึงการเลือกคู่ชีวิตด้วยนะ

        เราเรียกสิ่งนี้กันว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ซึ่งแบบทดสอบอันนี้เนี้ย เค้าไม่ได้นั่งเทียนเขียนมามั่วๆ นะครับ แบบทดสอบเพื่อวัดบุคลิกภาพ ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีค.ศ 1962 โดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs โดยการใช้ทฤษฎีของ Carl Jung มาดัดแปลงต่อยอด สามารถเข้าไปลองทดสอบกันได้ที่ คลิกทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ

        โดยแบบทดสอบจะแบ่งคนออกมาเป็น 4 กลุ่มด้วยกันดังนี้ครับ 

        1. ความถนัดด้านการได้รับพลังงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Extroversion (กลุ่มคนเปิดเผย) และ Introversion (กลุ่มคนเก็บตัว)

        2. ความถนัดด้านการรับรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Observant (กลุ่มคนที่ใช้ประสาทสัมผัส) และ Intuition (กลุ่มคนที่ใช้การหยั่งรู้)

        3. ความถนัดด้านการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Thinking(กลุ่มคนที่ชอบใช้ความคิด ) และ Feeling (กลุ่มคนที่ชอบใช้ความรู้สึก)

        4. ความถนัดด้านไลฟ์สไตล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Judgement (ตัดสิน) และ Prospecting (รับรู้)

        ซึ่งแบบทดสอบตัวนี้จะมีการใช้ตัวแปรเป็นตัวอักษร 8 ตัวคือ E I P S T F N J มาจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัวอักษร จนแบ่งบุคลิกของคนออกได้เป็น 16 ประเภท ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งมดดังนี้

        1. บุคลิกภาพของนักออกแบบ INTJ-A / INTJ-T

F_20210709_011

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ จะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เป็นคนที่มีแผนการและความเป็นระบบระเบียบ สามารถไว้วางใจในเรื่องของการทำงานได้ เป็นคนรักที่จะเรียนรู้ ทะเยอทะยานและมีระเบียบวินัย อีกทั้งยังสนุกไปกับการเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดใหม่ๆ อีกด้วย

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร/นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุนทางการเงินวิศวกร ผู้พิพากษา/ตุลาการ ทนายความ นักเขียน เป็นต้น

        2. บุคลิกภาพของนักตรรกะ INTP-A / INTP-T

F_20210709_012

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INTP เป็นคนที่สามารถทำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ได้แบบลึกซึ้ เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นคนประเภทที่มีมีความสามารถโดดเด่นในการให้เหตุผล โดยการใช้ตรรกะและความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง 

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ สถาปนิก นักแคสเกม นักออกแบบ นักเขียนอิสระ นักดนตรี ศิลปิน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ แพทย์ อาจารย์ นักค้นคว้าวิจัย นักโบราณคดี เป็นต้น

        3. บุคคลิกภาพของผู้บัญชาการ ENTJ-A / ENTJ-T

F_20210709_013

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTJ-A / ENTJ-T เป็นคนเน้นไปที่อนาคตเป็นหลัก มองที่อนาคตก่อนปัจจุบันเสมอ ใช้ชีวิตโดยมองไปที่อนาคตเป็นหลัก – ไม่ค่อยสนใจสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ กล้าพูดกล้าคิด ชอบการแข่งขัน เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำและเก่งในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ CEO ผู้สร้างองค์กรหรือบริษัท ผู้บริหาร ผู้จัดการ โบรกเกอร์ นักประเมินราคา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักออกแบบซอฟท์แวร์ นักบิน นักธรณีวิทยา นักแสดง นักออกแบบ นักข่าว ช่างภาพ เป็นต้น

        4. บุคคลิกภาพของ นักโต้วาที ENTP-A / ENTP-T

F_20210709_014

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENTP-A / ENTP-T เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด ช่างคิดช่างประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะเกี่ยวกับคนสูง ร่าเริง กระตือรือร้น ขะมักเขม้น เป็นคนที่สามารถจับใจความหรือเข้าใจในแนวคิดหรือทฤษฎีที่ยากๆ ได้

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ ผู้ฝึกสอน โค้ชหรือแมวมองนักกีฬา ผู้ให้คำปรึกษา นักแสดง พนักงานขาย นักการทูต โปรดิวเซอร์ นักการเมือง ผู้ประกาศข่าว วิทยากร นักแก้ไขการพูด นักการตลาด นักโฆษณา นักสังคมศาสตร์ ผู้กำกับ เป็นต้น

        5. บุคคลิกภาพของผู้แนะนำ INFJ-A / INFJ-T

F_20210709_015

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ-A / INFJ-T เป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณในการเข้าใจผู้คนและสถานการณ์ เป็นคนที่ซับซ้อน, ลึกลับ และยากที่จะเข้าหา เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและช่างเห็นอกเห็นใจค่อนข้างปิดกั้นตัวเองในการแสดงออก เอาจริงเอาจังกับสิ่งต่างๆ หาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองยาก ทำงานที่ต้องใช้หลักตรรกะเหตุผลได้ดี

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ ศิลปิน นักเขียน ผู้ดูแลเด็ก นักออกแบบ นักสังคมสงเคราะห์ จิตรกร ภัณฑารักษ์ บรรณารักษ์ กราฟฟิกดีไซน์ มัณฑนากร ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ พระ/นักศาสนา เป็นต้น

        6. บุคคลิกภาพของผู้ไกล่เกลี่ย INFP-A / INFP-T

F_20210709_016

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP-A / INFP-T เป็นคนที่สนใจในผู้คนรอบข้าง มีความจริงใจ มีความซื่อสัตย์ อ่อนไหวง่ายและมีความซับซ้อน ต้องการเติบโตในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการสื่อสารโดยการเขียนที่ดี มีความคิดริเริ่ม, มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, เป็นตัวของตัวเองและไม่ชอบทำตามใคร

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักเขียน จิตแพทย์ นักดนตรี สถาปนิก ศิลปิน ผู้ให้คำปรึกษา นักแต่งเพลง เจ้าของร้านหนังสือ HR นักสังคมศาสตร์ สัตวแพทย์ นักสังคมวิทยา นักประวัติศาสตร์ เป็นต้น

        7. บุคคลิกภาพของตัวเอก ENFJ-A / ENFJ-T

F_20210709_017

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFJ-A / ENFJ-T เป็นคนที่จะสนใจในผู้คนรอบๆ และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากๆ มีทักษะเกี่ยวกับคนที่เป็นเลิศสุดๆ ไม่ค่อยชอบการใช้หลักเหตุผลหรือการวิเคราะห์ มีความสามารถในการสร้างหรือจัดการความเป็นระบบระเบียบสูง ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายต่อคำวิพากษ์วิจารณ์และความขัดแย้ง ต้องการได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้อื่นเพื่อที่จะได้รู้สึกดีเกี่ยวกับตนเอง

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักแสดง ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง พยาบาล นักวางแผนการจัดงานกิจกรรม ผู้บริหาร พนักงานต้อนรับ นักประชาสัมพันธ์ แอร์โฮสเตส เป็นต้น

        8. บุคคลิกภาพของนักรณรงค์ ENFP-A / ENFP-T

F_20210709_018

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ENFP-A / ENFP-T จะเป็นคนที่สนใจอนาคตเป็นหลัก ชอบอยู่กับอนาคตมากกว่าสถานการณ์จริงในปัจจุบัน สามารถโฟกัสไปที่งานหรือโปรเจ็กต์ได้ดี ไม่ว่าจะงานเดี่ยวหรือทีเดียวหลายงานพร้อมกัน ต้องการคำนิยมชมชอบจากผู้อื่น มีความเป็นมิตรและความร่วมมือสูง มีความคิดสร้างสรรค์และขะมักเขม้น

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักการเมือง นักการทูต ผู้ให้คำปรึกษา นักจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ ผู้ดูแลเด็ก นักวิจัย นักเคมี บาร์เทนเดอร์ นักแปลภาษา นักเขียนการ์ตูน เป็นต้น

        9. บุคคลิกภาพของนักคำนวณ ISTJ-A / ISTJ-T

F_20210709_019

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ-A / ISTJ-T คือคนที่ ให้ความสำคัญกับในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณี การใช้ชีวิตอย่างสงบสุข สามารถทำงานอย่างหนักและเป็นเวลานานเพื่อให้งานประสบสำเร็จ ชอบสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้าง มีความเป็นระบบระเบียบ และมีความเรียบร้อย

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี นักธุรกิจ แพทย์/ผู้ช่วยแพทย์ ผู้จัดการ นักวางแผนการเงิน นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นักประเมินราคา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี นักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

        10. บุคคลิกภาพของผู้ตั้งรับ ISFJ-A / ISFJ-T

F_20210709_020

        คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ-A / ISFJ-T เป็นคนช่างสังเกตและตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของคนรอบตัว เป็นคนที่เก็บรายละเอียดหรือข้อมูลเอาไว้อยู่ในหัวอย่างมากมาย สามารถเป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้มั่นคง, เป็นนักปฏิบัติจริง, ติดดินใจดี, มีเมตตา, ช่างเอาใจใส่ และนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ ไม่ชอบความขัดแย้ง

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่  พนักงานต้อนรับ เลขาส่วนตัว เกษตรกร นักสังคมสงเคราะห์ นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยทนาย ผู้จัดการ นักชีวเคมี นักประวัติศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

        11. บุคคลิกภาพของผู้บริหาร ESTJ-A / ESTJ-T

F_20210709_021

        เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำชอบที่จะได้รับบทบาทหรือหน้าที่ในการรับผิดชอบ ขยัน ทำงานหนัก และพึ่งพาได้ ปราดเปรียว ขะมักเขม้น ไม่ค่อยมีความอดทนต่อการไร้ความสามารถและความไม่มีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา พูดอย่างเปิดเผยและค่อนข้างเป็นนักอนุรักษ์นิยม ปฏิบัติตนตามแบบแผน

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่  นักสืบ วิศวกร นักเศรษฐศาสตร์ บรรณาธิการ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้พิพากษา วิทยากร ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักวิจัย เป็นต้น

        12. บุคคลิกภาพของ ESFJ-A / ESFJ-T

F_20210709_022

        มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบและการวางแผนการใช้ชีวิต ซื่อสัตย์ เป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ จริงๆแล้วชอบความหลากหลาย แต่ก็ปฏิบัติงานที่เป็นกิจวัตรประจำวันได้ดี ต้องการได้รับคำนิยมชมชอบจากผู้อื่น อาศัยอยู่กับโลกแห่งความจริงและโลกในปัจจุบัน

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่  ผู้บริหาร ผู้ช่วยงานธุรการ นักบัญชี ผู้ให้คำปรึกษา พยาบาล นักแสดง นักคหกรรมศาสตร์ สัตวแพทย์ เป็นต้น

        13. บุคคลิกภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ISTP-A / ISTP-T

F_20210709_023

        เป็นคนที่สนใจสิ่งต่างๆ จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดี ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดและจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่การการกระทำ เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆ ไม่รีบเร่งหรือเข้มงวดกับอะไร มีความอิสระ, เป็นตัวของตัวเอง และเด็ดเดี่ยว

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่  นักกีฬา ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชาวนา เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ พนักงานดับเพลิง ผู้บริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น

        14. บุคคลิกภาพของนักผจญภัย ISFP-A / ISFP-T

F_20210709_024

        เป็นคนที่มีความตระหนักรู้ต่อสภาพแวดล้อมรอบๆตัวสูงมาก จริงจังกับหลายๆสิ่ง แม้ว่าภายนอกอาจจะดูเหมือนไม่ใช่ก็ตาม ป็นคนรักษาสัจจะ มีแนวโน้มจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นศิลปินในตัว ไม่ชอบการทำกิจวัต่รประจำวันอันแสนน่าเบื่อ แต่ถ้าจำเป็นก็สามารถทำได้

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ พ่อครัว นักออกแบบ (แฟชั่น/กราฟฟิก/ฯลฯ) ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักกายภาพบำบัด กุมารแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ช่างเสริมสวย นักเต้น มัณฑนากร เป็นต้น

        15. บุคคลิกภาพของผู้ประกอบการ ESTP-A / ESTP-T

F_20210709_025

        เป็นคนที่อาศัยอยู่ในโลกของปัจจุบันมากกว่าที่จะคิดถึงเรื่องในอนาคต ไม่ค่อยสนใจทฤษฎีที่เป็นนามธรรม มีความช่างสังเกตสูง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดีและผู้อื่นก็เข้าหาได้ง่าย ชอบการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ แต่ไม่ค่อยที่จะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จหรือสมบูรณ์ เก่งในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจคนอื่นมาก

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่ นักกีฬาหรือโค้ชมืออาชีพ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างฝีมือ นักแสดงตลก ช่างไม้ นักแสดง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่างภาพ นักพากย์กีฬา เภสัชกร เป็นต้น

 

        16. บุคคลิกภาพของผู้มอบความบันเทิง ESFP-A / ESFP-T

F_20210709_026

        เป็นคนประเภทที่ไม่ชอบสิ่งที่เป็นทฤษฎีและอะไรที่มีคำอธิบายยาวมากๆ ชอบความหลากหลายในชีวิต มักจะรู้สึกเบื่อได้ง่ายกับการทำกิจวัตรประจำวันอันแสนน่าเบื่อ สดใส, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา และกระตือรือร้น ชอบการคบค้าสมาคม

        อาชีพที่เหมาะกับคนบุคลิกภาพนี้ได้แก่  นักแสดง ศิลปิน นักแสดงตลก นักดนตรี พนักงานต้อนรับ จิตรกร ผู้ประกาศข่าว นักกายภาพบำบัด แอร์โฮสเตส นักศิลปะบําบัด เป็นต้น

 

        เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับการทดสอบบุคคลิกภาพที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ ใครได้ประเภทไหนบ้าง? แม่นไม่แม่นยังไง มาลองแชร์กันดูครับ 

 

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

ทำไม Hampton Residence ถึงขายดีแม้ในช่วงเวลาแบบนี้?

ทำไม Hampton Residence next to emporium ถึงขายดีแม้ในช่วงเวลาแบบนี้? ลองดูคลิปนี้ รับรองมีคำตอบครับ 5555

THE STAGE mindscape แค่มานั่งชิลด์ ก็ฟีลกู๊ดแล้ววว!!!

Sales Gallery ที่ Chic ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ จำลองฟีลของคอนโดให้มาอยู่ในร้านกาแฟ แถมเป็นสาขาของร้านกาแฟชื่อดังจากนนทบุรีด้วย

ติดดอยรีวิวสั้น กับ "Knightsbridge Kaset Society"

คอนโด ‘ม.เกษตรฯ’ ถิ่นเก่าผมเอง อัพเกรดด้วย BTS สายสีเขียว มุ่งสู่กลางเมือง ทำเอาอยากย้อนเวลากลับไปเรียนอีกครั้งเลย


ติดดอยโร้ดทู

"NAYA Residence" คอนโดนิยามใหม่เพื่อวัยอิสระ แห่งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นาฬิกาชีวิตของคนเรานี่ช่างหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ นะครับ หากมองย้อนกลับไปดูเองเมื่อไม่กี่ปีก่อน ผมยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวันรุ่นใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่เลย ฮ่า ๆๆๆๆๆ

สัมผัสความ WONDER ย่านเกษตรฯ ที่ "Oneder Kaset" คอนโดฯ ใหม่ใกล้สายสีแดง!

ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโครงการหนึ่งในย่านเกษตรฯ มาครับ เป็นโครงการติดริมถนนที่กำลังเริ่มต้นก่อสร้างแล้วล่ะ

"Atmoz Bangna" คอนโดใหม่จาก Asset Wise ที่สุดแห่งความสุข ซ่อนตัวอยู่ใจกลาง...บางนา

เป็นอีกปีวัดใจวงการอสังหา หลังจากที่ตลาดคอนโดเหือดแห้งมาร่วมปี ปีนี้เริ่มมีโครงการใหม่ๆ ทยอยบุกเบิกกันมากขึ้น อย่าง Asset Wise ปีนี้ก็มีบอกมาแล้วว่าจะมีคอนโดเปิดใหม่ถึง 5 โครงการด้วยกัน ซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึง "Atmoz Bangna (แอทโมซ บางนา)" กันครับ ดูเหมือนว่าปีนี้ "บางนา" จะกลายเป็นอีกหนึ่งทำเลขึ้นหม้อ


ติดดอยสไตล์

"Mindground" ใลกใบที่สองอยู่ไม่ไกล พร้อมให้เราพักใจในวันที่อ่อนแอ

เพื่อน ๆ เคยรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายกับชีวิต หรือเริ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้มันใจร้ายกับเรามากเกินไปบ้างมั้ยครับ ผมขอสารภาพเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแบบนี้แว๊บเข้ามาบ่อย ๆ เลยย

"The Tianzi Hotel" โรงแรมเทพเจ้าองค์ยักษ์ แค่เข้าพักก็รู้สึกอาบแสงแห่งความโชคดี แต่สถาปนิกกำหมัดแล้ว!

แค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าถ้าไปพักน่าจะได้อาบแสงแห่งความโชคดีกันแล้วล่ะครับ

Life Rama4-Asoke วิวสุดปัง พร้อมห้องรูปแบบใหม่เพดานสูง 4.4 ม.!!

การที่หลาย Developper เริ่มเปิดขายโครงการใหม่ๆในช่วงนี้ จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ ผมรู้สึกเหมือน "ลมหายใจ" ที่ขาดหายไป ได้กลับคืนมาอีกครา

เคล็ดไม่ลับฉบับคนมีงบน้อย แต่อยากสอยคอนโดใกล้รถไฟฟ้า

อยากเป็นเจ้าของคอนโดใกล้รถไฟฟ้าแต่ไม่อยากจ่ายแพงใช่มั้ย? มีทริคเล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันจ้า

ทำความรู้จัก "วัสดุปูพื้นคอนโด" เรื่องพื้นๆ ที่โคตรสำคัญ เลือกแบบไหน เหมาะกับเราที่สุด

"พื้น" เป็นองค์ประกอบสำคัญของบ้านหรือคอนโด ที่หลายคนอาจจะหลงลืม หรือ อาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงๆ แล้ว "พื้น" เป็นองค์ประกอบของห้อง ที่เราสัมผัสบ่อยที่สุดเลยแท้ๆ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" กันยายน 2564

โค้งสุดท้ายของไตรมาส 3 ใครที่ยังไม่ได้ให้ของขวัญตัวเองปีนี้ อสังหายังมีโปรดี ๆ มาให้จับจองกันนะครับ ยิ่งสินเชื่อบ้านเดือนนี้ บอกเลยว่าเป็นข่าวดีของคนอยากมีบ้านเลยทีเดียว


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com