"แสนสิริ" จับมือ "ดีแทค" และ "ยูนิลีเวอร์" ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ "ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ+" ทั้งในองค์กรและสังคมไทย

"แสนสิริ" จับมือ "ดีแทค" และ "ยูนิลีเวอร์" ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ "ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ+" ทั้งในองค์กรและสังคมไทย

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 29 May 2022   15:02

F_20220527_001

        นอกจาก แสนสิริ จะโดดเด่นในแง่ของบิ๊กอสังหาฯ ต้องยอมรับว่าพี่สิบหมื่นของเราเค้าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตมากๆ และอีกเรื่องที่ตอนนี้แสนสิริพยายามผลักดันมากๆ คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศครับ ล่าสุดครั้งนี้เค้าแท็คทีม"ดีแทค" และ "ยูนิลีเวอร์" ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ "ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ+"  ทั้งในองค์กรและสังคมไทย

        เรื่องดีๆ ประจำเดือนมิถุนายน ที่ไม่ใช่แค่เดือน Pride Month หรือ เดือนแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ ทั่วโลก แต่ทุกวัน คือ ความเท่าเทียมของแสนสิริ ปี 2565 นี้ แสนสิริ มุ่งสร้างความเท่าเทียมเป็น บรรทัดฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง ในฐานะองค์กรแรกในประเทศไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business จับมือ “ดีแทค” และ “ยูนิลีเวอร์” พันธมิตรระดับโลกองค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม สานต่อแคมเปญ “Live Equally เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ” ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ผลักดันสร้างบรรทัดฐานใหม่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย ทั้งในองค์กรให้กับพนักงานและสังคมไทยร่วมกัน ปูแผนโรดแมป 3 ปี เพื่อ “สร้างสังคม ที่ความเท่าเทียมกลายเป็นมาตรฐานในทุกมิติ

        กว่าระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา แสนสิริ เป็นองค์กรผู้นำอสังหาของประเทศที่มุ่งมั่นยืนหยัดส่งเสริมความเท่าเทียมและเปิดกว้างรับความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายในองค์กรครอบคลุมตั้งแต่พนักงานและครอบครัว โดยเป็น องค์กรแรกในไทย และ 1 ในกว่า 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ไมโครซอฟต์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP เปิดกว้างรับพนักงาน LGBTQ+ และปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม 

        และล่าสุดปีนี้ กับการมอบสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร ได้แก่ ลาสมรส ไม่เกิน 6 วันต่อปี, ลาผ่าตัดแปลงเพศไม่เกิน 30 วันต่อปี, ลาฌาปนกิจคู่ชีวิต ไม่เกิน 15 วันต่อปี, ลาเพื่อดูแลคู่ชีวิตและบุตรบุญธรรม ไม่เกิน 7 วันต่อปี นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงคู่ชีวิตของพนักงาน อาทิ วัคซีนทางเลือก ประกันสุขภาพ และอื่นๆ ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าหลากหลายธุรกิจชั้นนำ ธุรกิจ SMEs และธุรกิจระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน ผลักดันความเท่าเทียมจากในองค์กร เพื่อสังคมไทยที่มีความเท่าเทียมกันในทุกมิติ ได้แก่ความเท่าเทียมของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+  

        ในที่ทำงานและการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ความเท่าเทียมของทุกคนหรือลูกค้าในการมีบ้านได้ง่ายขึ้น  ร่วมมือกับ 8 พันธมิตรธนาคาร เปิดกว้างให้ทุกคู่ชีวิตเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้อย่างเท่าเทียม ความเท่าเทียมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจกลุ่ม SMEs  ที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ตลอดจน ความเท่าเทียมการเข้าถึงสิทธิ์ลงทุนเพื่อสร้างรายได้ของทุกคนและทุกระดับ และล่าสุดกับ 2 รางวัล บทพิสูจน์ความมุ่งมั่น แสนสิริผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม ได้แก่ รางวัลชมเชย Human Rights Award ปี 2565 จากกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรมและ รางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        โดยพันธกิจระยะยาว 3 ปี “แสนสิริ” จับมือ “ดีแทค” และ "ยูนิลีเวอร์" ความร่วมมือในการผลักดันสู่ความเท่าเทียมทุกมิติในสังคมไทย ประกอบด้วย 

        เป้าหมายระยะสั้น ปีที่ 1 : เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ Diversity & Inclusion ที่จัดโดย UNDP อาทิ Roundtable Discussion on LGBTI Inclusion in Thai Business: The Economic Environment และอื่นๆ แบ่งปันองค์ความรู้ และกรณีศึกษา ที่แต่ละองค์กรได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับความเท่าเทียม ตลอดจนเข้าร่วมในเวทีสาธารณะ และเวทีที่มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), กรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงแรงงาน เพื่อผลักดัน ต่อยอด และสร้าง Ecosystem เรื่องความเท่าเทียม 

        เป้าหมายระยะกลาง ปีที่ 2: ประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อสร้างบรรทัดฐาน และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อาทิ สวัสดิการเพื่อความหลากหลาย เชื่อมต่อโครงการคู่ค้าทางธุรกิจ (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้รับเหมา, คู่ค้า, และอื่นๆ ร่วมงานเสวนา หรือให้ความรู้ร่วมกันบนเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ภาคธุรกิจ และสังคม ตลอดจน ขยายวงกว้างของการรณรงค์เรื่องความเท่าเทียม จากเรื่องเพศ ไปยังเรื่องอื่นๆ อาทิ เด็กและเยาวชน, สตรี, ผู้พิการ, รวมถึง ผู้สูงอายุ 

        เป้าหมายระยะยาว ปีที่ 3: ร่วมมือทำแคมเปญเกี่ยวกับ Diversity & Inclusion รวมถึงการสร้างแคมเปญต้นแบบ ที่สามองค์กรริเริ่ม และพัฒนาร่วมกัน

F_20220527_002

F_20220527_003

F_20220527_004

F_20220527_005

F_20220527_006

 

Tag : SANSIRI |ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"Ideo Ramkhamhaeng Lam Sali Station" ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย 50 ม. เท่านั้น แถมเดินถึง The Mall บางกะปิ ใน 10 นาที!

หลังจากพักรบ งดปล่อยของใหม่มาหลายปี แต่พอมาที ก็ดั่งพายุเลย ฮิฮิ อนันดา ของเจ้าชายชานมโกโก้ เปิดแผงโครงการใหม่แบบแทบจะขายพร้อมกัน 3 โครงการรวด

"SUPALAI CITY RESORT Charan 91" จัดเป็น 1 ในไม่กี่โครงการที่หาญกล้า เปิดแผงในช่วง 2 ปีที่แล้ว

พร้อมเข้าอยู่ได้แล้วววนะ "SUPALAI CITY RESORT Charan 91" โครงการที่หาญกล้า เปิดแผงขายไป เมื่อช่วง 2 ปีที่แล้ว ปีที่แทบไม่มีโครงการเปิดใหม่ แต่ "ป้าศุ"กลับกล้าหงายการ์ดพร้อมรบ แสดงถึงความมั่นใจในโครงการนี้ไม่น้อย

#รีวิวคอนโดบรรทัดเดียว จากคอนโดติดดอยใครไม่เก๊ตข้อไหนถามได้

#รีวิวคอนโดบรรทัดเดียว จากคอนโดติดดอยใครไม่เก๊ตข้อไหนถามได้


ติดดอยโร้ดทู

RYE Talat Phlu (ไรย์ ตลาดพลู) อีกหนึ่งคอนโดราคาเบาๆ เอื้อมถึงง่าย ใกล้ BTS ตลาดพลูเพียง 300 เมตร!!

"ตลาดพลู" อีกหนึ่งทำเลที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจพอสมควร จำได้ว่าเคยเดินดุ่มๆ ไปนับคอนโดงอกใหม่รอบๆ สถานีอยู่ครั้งหนึ่ง ช่วงนั้นบอกเลยว่าตลาดพลูคึกคักมากนะ

ติดดอยส่องทำเล "THE PRESIDENT CHARAN - YAEK FAI CHAI STATION" อีกหนึ่งคอนโดทำเลดีของฝั่งธนฯ

ความที่เราเป็นลูกพระเจ้าตาก อาศัยอยู่ฝั่งธนฯ มาเนิ่นนาน เวลามีคอนโดฝั่งธนฯ ทีไรก็มักจะเขียนถึงอยู่บ่อยๆ 5555 วันนี้ขอพูดถึงอีกโครงการฝั่งธนฯ อีกครั้ง หวังว่าจะไม่เบื่อกันนะ เพราะเห็นที่ตั้งทำเลแล้วรู้สึกว่า "เออ น่าสนใจดีแหะ"

จาก "สวนชูวิทย์" สู่ "10th Avenue" แอบดูมิกซ์ยูสโครงการยักษ์ ว่าที่แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุง

ถ้าใครผ่านไปแถวซอยสุขุมวิท 10 จะพบว่าบริเวณปากซอยที่เคยเป็นที่ดินขนาด 6 ไร่ ตอนนี้ได้ล้อมรั้วและเริ่มทำการก่อสร้างอะไรบางอย่างบนที่ดินผืนนั้นแล้วครับ


ติดดอยสไตล์

แผนที่เช็กราคาบ้านและคอนโดฯ เครื่องมือดี ๆ ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อ!!!

เป็นธรรมดาสำหรับทุกคนที่คิดจะลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโด นอกจากจะดูเรื่องราคาเป็นลิมิตในใจแล้ว เรื่องโลเคชั่นและการเดินทางก็เป็นอีกเรื่องไม่พลาดไม่ได้

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" กันยายน 2565

หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ลงมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขึ้นในรอบหลายปีของบ้านเราเลยครับ

อร่อยฟินสุด กับรสชาติสตรอว์เบอรี่เต็มคำกับ คริสปี้ ครีม หน้าใหม่ “สตรอว์เบอร์รี เกลซ โดนัท”

สาวกคนรักสตรอว์เบอรี่ต้องร้องว้าวว!! กับโดนัทหน้าใหม่จาก คริสปี้ ครีม “สตรอว์เบอร์รี เกลซ โดนัท” (Strawberry Glazed Doughnut)

ปีนี้น้ำจะท่วมเหมือนปี 54 จริงเหรอ? ติดดอยขอแชร์ วิธีรับมือน้ำท่วม รู้ไว้ก่อนภัยมาถึง

ช่วงนี้ก็ยังหวั่นๆ ใจกันครับ ฝนตกหนักแทบทุกวัน น้ำอาจจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ได้ ทางผมเนี้ยก็ถือคติกันไว้ดีกว่าแก้ เอาสารประโยชน์และข้อมูลมาแชร์กันดีกว่าครับ ว่าถ้าหากน้ำท่วมเนี้ย เราควรรับมือหรือมีวิธีการเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างหนอ??

ใกล้ย้ายเข้าอยู่ได้แล้วนะ "Rhythm เจริญกรุง พาวิลเลี่ยน" คอนโดวิวแม่น้ำแห่งแดนดิน "เจริญกรุง"

พอเห็นภาพแล้ว ก็แอบใจไหวหวั่น ฮิฮิ เป็นคนที่แพ้วิวแม่น้ำจริงๆ ผมเคยไปเดินสำรวจ เมื่อราวๆ 2 ปีก่อน

"Steel Solution by SYS" ก่อสร้างแบบสะดวกและมั่นใจ สร้างเสร็จไว เปิดดำเนินการได้เร็ว!

เคยมั้ยครับ? ตัดสินใจจะลุยงานก่อสร้างอาคารขึ้นมาสักหลัง เราก็ว่าเราคิดและเตรียมพร้อมมาดีแล้วนะ ติดต่อสถาปนิกมาออกแบบ คุยโครงสร้างกับวิศวกร หารับเหมามาดูแลงานก่อสร้าง แต่สุดท้ายก็ยังเกิดปัญหาให้เราต้องแก้ระหว่างการก่อสร้างอยู่ดี


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com