"สัญญาเช่าคอนโด" เขียนยังไงให้รัดกุม ต้องระบุอะไรบ้างนะ?

"สัญญาเช่าคอนโด" เขียนยังไงให้รัดกุม ต้องระบุอะไรบ้างนะ?

Home   /   สาระบนดอย

โซน : 05 Nov 2023   16:04

square

 

        เคยมีหลังบ้านถามมาว่า เป็นนักลงทุนมือใหม่อยากปล่อยเช่า แต่เขียนสัญญาไม่เป็น กลัวจะมีปัญหาตามมาภายหลัง...

        บางครั้งประสบการณืก็เป็นครูที่ดี แต่ถ้ามีแนวทางก็จะอุ่นใจกว่าเนอะ เพราะข่าวก็ออกบ่อย ลูกบ้าน ผู้เช่า สะสมขยะ ทำห้องรก ไม่ดูแลห้องให้เลย 5555

        ซึ่งถ้ามันเกิดเหตการณ์ไม่คาดฝันกับห้องที่เราปล่อยเช่าขึ้นแล้ว "สัญญาเช่า" เนี่ยแหละที่เป็นพระเอกในการช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ให้เช่าอย่างเรามากที่สุด

        เพราะสัญญาเช่า เป็นสัญญาลักษณะต่างตอบแทนระหว่าง “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือกันเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง 

        ของแบบนี้มันต้อง วิน-วิน ทั้งสองฝั่ง พูดง่าย ๆ ก็คือผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนกับผู้ให้เช่า เพื่อได้พักอาศัยหรือใช้พื้นที่ที่ตนได้ระบุลงในสัญญา 

        ส่วนผู้ให้เช่าเองก็ต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการครอบครองหรือทำประโยชน์ตามรายละเอียด ระยะเวลา และข้อกำหนดที่ได้ระบุลงในสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน หรือเช่าทรัพย์อื่น ๆ 

        โดยเนื้อหาที่ต้องระบุลงในสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาการเช่าทรัพย์ประเภทใด ระบุตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดที่ดิน บ้าน ห้องต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ให้ชัดเจน

        รวมถึงระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปว่าผู้ให้เช่าคือใคร ผู้เช่าเป็นเป็นใคร ทำสัญญาที่ไหน ระยะเวลาการเช่าอยู่ และจำนวนเงินค่าเช่าในแต่ละงวดเป็นจำนวนเท่าไรด้วยนะ

 

 

        ทีนี้เรามาดูแบบเจาะลึกเป็นข้อ ๆ  กันเลยครับ ผมรวบรวมมาแล้วว่าเนื้อหาหลัก ๆ ตวรจะมี 6 ข้อนี้ระบุไว้อย่่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เช่าอย่างเรามั่นใจ 555

 

1. ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป

        รายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ชื่อ-สกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รวมถึงเลขที่ห้องและที่อยู่คอนโด

 

2. ระยะเวลาเช่า

        ระบุวันที่เริ่มต้นเช่าและระบุวันเวลาว่าเช่าเป็นระยะเวลานานเท่าไร

 

3. รายละเอียดทรัพย์สินที่ปล่อยเช่า

        ทำการแนบท้ายรายการทรัพย์สินภายในห้อง ที่ปล่อยให้เช่าพร้อมกับห้อง ทั้งนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช็กสภาพสิ่งของแต่ละชิ้นก่อนปล่อยเช่าและหลังจากผู้เช่าตกลงย้ายออก (ผู้เช่าและผู้ให้เช่าเห็นร่วมกัน) ให้ทั้งสองฝ่ายเก็บภาพไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันสิทธิโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องการจ่ายค่าปรับของทั้งฝ่ายเจ้าของห้องและผู้เช่า ในกรณีเกิดความเสียหายจะปรับตามจำนวนเงินค่าซ่อมแซมที่ระบุไว้ในสัญญา

 

4. ความรับผิดชอบของผู้เช่า

        ชี้แจงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ห้องไม่ให้สกปรก และความเสียหายในกรณีที่ผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหาย

 

5. การชำระเงิน

        จำนวนเงินที่จ่ายก่อนเข้าพัก แบ่งเป็นค่าเช่าล่วงหน้า ค่ามัดจำ ค่าเช่าในแต่ละเดือน กำหนด วันที่และเวลาในการชำระเงินของทุก ๆ เดือน การคืนเงินมัดจำกรณีต่าง ๆ (ถ้ามี) ไม่ลืมระบุค่าปรับและขั้นตอนการทวงถามหรือการส่งหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระในกรณีชำระล่าช้า

 

6. ความรับผิดชอบกรณีทำผิดสัญญา

หัวข้อนี้ถือเป็นเนื้อหาสำคัญที่ควรระบุลงบนสัญญาเช่าคอนโดอย่างมาก เพื่อป้องกันฝ่ายใดฝ่านหนึ่งผิดสัญญา การให้เช่าโดยทรัพย์เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้เช่า หากเกิดกรณีมีฝ่ายใดผิดสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ หรือหากผิดข้อตกลงกันอย่างร้ายแรงสามารถนำหลักฐานฉบับนี้ฟ้องร้องต่อศาลได้

 

สัญญาจะซื้อจะขายคอนโดคืออะไร? - Property 101 Thailand

 

แล้วถ้าผู้เช่าไม่ทำตามตาสัญญาควรทำไง

 

        หลายคนในฐานะผู้ให้เช่าอาจจะมีคอนโดที่ปล่อยเช่าได้ โดยไม่ติดภาระใด ๆ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนปล่อยเช่า 

        แต่เมื่อเกิดกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า อาจกระทบผู้ให้เช่าที่ต้องแบ่งเงินค่าเช่าไปผ่อนชำระกับทางธนาคาร ถ้าหากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า จะต้องมีการแจ้งผู้เช่าตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กลับไปอ่านสัญญาเช่าคอนโดที่เขียนร่วมกัน มีเงื่อนไข ขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร เช่น เมื่อผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าจะต้องมีการติดตาม ทวงถามด้วยวาจา แต่ถ้าหากยังไม่จ่ายอีกก็มีสิทธิทำเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของห้องทราบ เนื่องจากสัญญาจะมีการลงลายมือชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมการเขียนสัญญาเช่าคอนโดต้องเขียนแบบรัดกุม
  2. หากทำทุกอย่างตามที่ระบุในสัญญาแล้ว แต่ผู้เช่าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ สามารถแจ้งความได้ โดยการนำสัญญาและสำเนาหนังสือที่มีการส่งให้ผู้เช่าไปก่อนหน้านี้ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตำรวจ และแจ้งเพื่อไกล่เกลี่ยดำเนินการ (เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกมาเพื่อขับไล่ เน้นการพูดคุยเจรจาร่วมกัน)
  3. หากหลังจากแจ้งความแต่ผู้เช่ายังไม่มีวี่แววจะชำระเงินให้ สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ โดยมีสิ่งที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด คือล็อกประตู กุญแจ หรือขนของผู้เช่าออกจากห้องเด็ดขาด (รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว) ควรดำเนินการตามขั้นตอนดีที่สุด

        และนอกจากนี้แล้วในขั้นตอนการทำสัญญานั้น บางทีเราก็ไม่สามารถใช้สัญญาฉบับเดิมกับทุก ๆ โครงการ ทุก ๆ อสังหาที่เราต้องการปล่อยเช่าได้นะ 

        เราจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดี แก้ไขดัดแปรง ข้อมูล เนื้อหา ให้เหมาะสมกับอสังหาที่เราต้องการปล่อยเช่าและสถานการณ์ปัจจุบันของสภาพแวดล้อมด้วย อย่าลืมน้าาาาา บุยย

 

คอนโดซื้อถูกกว่าเช่าจริงไหม แบบไหนคุ้มค่าตอบโจทย์มากกว่ากัน

Tag : สัญญาเช่าคอนโด | สัญญา | เช่าคอนโดติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

ทำไม "Supalai Premier สามเสน-ราชวัตร" ยังไงก็ขายหมด

เคยมีคนถามผมว่า "สมัยนี้ ยังสามารถสร้างคอนโดที่ไม่ใกล้รถไฟฟ้าได้ไหม?" ได้สิ เพราะแม้ว่าความใกล้ รถไฟฟ้า จะเป็น 1 ในปัจจัยหลักที่สำคัญมาก แต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ "ขาย" ได้อยู่อีก

หนึ่งในคอนโดที่ปล่อยเช่าดีมาก ตอนเช้าย้ายออก ตอนบ่ายย้ายเข้าเลย

จะมีคอนโดปล่อยเช่าอยู่อันนึง ที่แม้แต่ตอนโควิดก็ไม่มีผลอะไร มีคนเช่าตลอดๆ แทบไม่มีช่วงว่าง บางครั้งคือ คนเก่าย้ายออกตอนเช้า ตอนเย็นคนใหม่ใส่หน้ากากอนามัยขนของเข้าอยู่ต่อเลย

"Kave Wonderland" คอนโดแดนมหัศจรรย์ เพราะอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้อยู่สวนสนุกทุกวันไปเลย!

หลังจากที่ผมถ่ายรูปห้องตัวอย่างใน Sales Gallery เสร็จ ผมก็หันไปบอกกับคุณบี ที่มาด้วยกัน เชื่อไหมว่า แป๊บๆ เดี๋ยวก็ Sold Out!!


ติดดอยโร้ดทู

"KLOS Ramintra - Fashion" คอนโดที่มี Fashion Island เป็นเพื่อนบ้าน

หลังจากปล่อย "KLOS Ratchada" ไปไม่นาน "Frasers Property" ก็ได้ฤกษ์เตรียมผุดคอนโดแบรนด์ KLOS แห่งที่ 2 ต่อทันทีครับ

"MUSE สะพานใหม่" ลงจอยทำเลสุดฮอต จองที่ติดรถไฟฟ้า

นับตั้งแต่เมืองเริ่มขยายตัวออก พื้นที่ที่หลายคนเคยมองข้ามก็กลายเป็นว่าเริ่มเนื้อหอมขึ้นเรื่อยๆ

HAUS Nang Linchee (เฮ้าส์ นางลิ้นจี่) คอนโดใหม่ติดถนนนางลิ้นจี่ เอาใจคนรักสัตว์จากแสนสิริ

ตัวจริง Comeback แล้วจ้าาา พี่สิบหมื่น หรือ แสนสิริ ส่งคอนโดใหม่ บุกย่านสวนพลู กับโครงการ HAUS Nang Linchee (เฮ้าส์ นางลิ้นจี่) ตอนนี้ล้อมไวนิลเรียบร้อยแล้วด้วย


ติดดอยสไตล์

"Osaka Expo 2025" ตำนานบทใหม่ของญี่ปุ่น เปลี่ยนเกาะเทียมธรรมดาให้กลายเป็นเมืองขนาดย่อม

"Osaka Expo 2025" ตำนานบทใหม่ของญี่ปุ่น เปลี่ยนเกาะเทียมธรรมดาให้กลายเป็นเมืองขนาดย่อม

เปิดตัว "505 State Street" ตึกระฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนแห่งแรกใน New York

เทรนด์อาคารอนุรักษ์พลังงานยังคงมีมาให้เห็นกันเรื่อยๆ และล้ำหน้ามากขึ้นทุกวันๆ และหนึ่งในโปรเจ็คที่น่าตื่นตาตื่นใจและควรค่าให้หยิบมาพูดถึงกันในวันนี้คือ "505 State Street" ครับ

สัมผัสชีวิตเหนือระกับ ที่โครงการ "Amatara Residences Rayong" พูลวิลล่า สไตล์คอนโด วิวทะเล จาก Grande Asset

ในวินาทีที่ผมย่างเท้าเข้ามาชมห้องตัวอย่างของโครงการ "Amatara Residences Rayong" (อมาธารา เรสซิเดนเซส ระยอง) บอกตามตรงว่าแอบคิดลึกๆ ในใจว่า 'นี่มันอีกระดับของที่พักตากอากาศแล้ว'

ที่นี่ซาอุฯ!! "Gidori" โครงการ Golf Community สุดไฮเทค มาพร้อมอาคารทรงแปลกจาก NEOM

หลังจากสร้างเสียงฮือฮาแก่ชาวโลกจากโครงการ The Line เมืองภายใต้กำแพงยักษ์จากประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งโครงการนี้เป็นอยู่ภายใต้โครงการ Neom ซึ่งเป็นโครงการที่ทางซาอุฯ หมายมั่นให้เป็นเมืองใหม่ที่มาจากโลกอนาคตนั่นเอง แต่มันจะหยุดอยู่แค่ The Line ไม่ได้ครับ เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอนาคต ความล้ำจะต้องไปสุดกว่านี้ ล่าสุดทาง Neom ส่งอีก Golf Community มาเพิ่มอีก!!

มาแล้ว! สวนสนุก Dragon Ball แห่งแรกของโลก งานนี้การันตีใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์!

เรากำลังจะมีสวนสนุกธีม Dragon Ball แห่งแรกของโลกแล้วครับ! แถมยังการันตีว่าใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ด้วย!

ร้อนนี้แวะมาดับร้อนกับเครื่องดื่มจาก คริสปี้ ครีม กับ THAI SELECTION PERFECT TOGETHER ฟินแบบไทยๆ กับรสชาติที่เราคุ้นเคย

ร้อนๆ แบบนี้ ถ้าได้เครื่องดื่มเย็นๆ สักแก้วดับร้อนนี่บอกเลยว่าสดชื่นมากกกกก ยิ่งถ้าได้เครื่องดื่มสไตล์ไทยๆ นี่แหละตอบโจทย์เลย!!!!


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com