เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกต้องทำไงน้า?? เปิดวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ปี 2567 ฉบับมือใหม่เข้าใจง่าย

เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกต้องทำไงน้า?? เปิดวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ปี 2567 ฉบับมือใหม่เข้าใจง่าย

Home   /   สาระบนดอย

โซน : 11 Feb 2024   16:35

F_20240124_CT_007

 

        ผ่านช่วงเวลาในการฉลองปีใหม่กันเสร็จเรียบร้อย หลังเปิดปีใหม่มาช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีก็รับไม้ต่อทันทีครับ

        การยื่นภาษีถือเป็นเรื่องปกติของประชาชนทุกคนที่มีเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้แก่

        1. บุคคลธรรมดา

        2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

        3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

        4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

        5. วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

        ข้อดีของการยื่นภาษีสมัยนี้ก็คือเราสามารถยื่นในรูปแบบออนไลน์ได้แบบสะดวกสบายง่ายๆ แปปเดียวก็เสร็จแล้ว

        แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นปีแรก ก็อาจจะงงๆ สักหน่อยแหละว่าต้องยื่นยังไง หรือไม่ต้องเป็นมือใหม่ก็ได้นะผมว่าหลายๆ คนต่อให้จะยื่นทุกปี ก็ยังต้องเข้ามาดู How to ทุกปี เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องทำทุกวันเนอะ

        งานนี้ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ไม่ต้องกังวลว่าจะกดผิด กดพลาดไปครับ วันนี้ผมจะพาเหล่ามือใหม่ทุกคนมาดูวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ง่ายๆ ฉบับที่มือใหม่เข้าใจง่าย ทำตามได้แน่นอนมาฝากกันครับ

        สำหรับบุคคลธรรมดา มีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

        1. แบบ ภ.ง.ด.90 คือ คนที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่นรายได้จากการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล ฯลฯ

        2. แบบ ภ.ง.ด.91 คือ คนที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากอื่นๆ เช่นพนักงานบริษัทที่ได้เงินค่าจ้างอย่างเดียว

        หลังจากที่รู้แบบการแสดงรายการภาษีแล้ว เราก็ต้องมาเตรียมเอกสารกันก่อน ซึ่งเอกสาหลักๆ ที่ต้องมีเลยได้แก่

        - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ ที่บริษัทหรือนายจ้างออกให้ ซึ่งทางฝ่ายบุคคลเค้าก็จะเอามาให้เราช่วงต้นๆ ปีแบบนี้แหละ โดยในเอกสารก็จะระบุรายได้รวมทั้งปีของเราว่ามีเท่าไหร่ และจะระบุว่ามีการหักชำระเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือประกันสังคมรวมแล้วไปเท่าไหร่บ้าง ซึ่ง

        - เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีต่างๆ เช่น เงินที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี, เบี้ยประกันชีวิต, เบี้ยประกันสุขภาพ , ประกันสะสมทรัพย์ , ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ , ช้อปดีมีคืน และ Easy E-Receipt เป็นต้น

        หลังจากเตรียมเอกสารเสร็จ ทีนี้เราก็เริ่มต้นยื่นภาษีออนไลน์กันได้เลย โดยเราจะทำการยื่นภาษีออนไลน์กันที่เว็บ คลิก 

 

F_20240124_CT_001

 

        - หน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ ให้เรากดยื่นแบบออนไลน์ และเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน

        - ใครไม่เคยยื่นภาษีมาก่อน ก็กดสมัครได้เลย ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยาก แค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือ ตั้งรหัสผ่าน

        - หลังจากนั้นระบบจะมีการส่งรหัส OTP ยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

        หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นภาษีได้เลย

        อันดับแรกให้เรากดตรง ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ย้ำอีกครั้งว่า

        - ภ.ง.ด.90 คือ คนที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่นรายได้จากการค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล ฯลฯ

        - ภ.ง.ด.91 คือ คนที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากอื่นๆ เช่นพนักงานบริษัทที่ได้เงินค่าจ้างอย่างเดียว

 

F_20240124_CT_004

 

        การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 จะมีขั้นตอนดังนี้

        - ใส่ข้อมูลผู้เสียภาษี : อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลผู้มีเงินได้ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อ-นามสกุล ว/ด/ป เกิด สถานที่ติดต่อ สถานะ 

 

F_20240124_CT_003

 

 

        - กรอกเงินได้ : เป็นหน้าแสดงรายได้จากที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน รายได้จากฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ, อาชีพอิสระ, รายได้จากการลงทุน, รายได้จากมรดกหรือได้รับมา เราได้รายได้จากช่องทางไหนให้กดระบุข้อมูลแล้วกรอกตัวเลขเข้าไป อันนี้หากใครได้รับรายได้จากทางเงินเดือนเท่านั้นก็จะง่ายมาก เพราะสามารถนำข้อมูลในใบ 50 ทวิมากรอกได้เลย

 

F_20240124_CT_006

 

        กรอกค่าลดหย่อน

        ข้อนี้สำคัญมาก ยิ่งหากใครรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี ยิ่งต้องจำให้ขึ้นใจ โดยค่าลดหย่อนภาษีจะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มออกได้ ดังนี้

        กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว อาทิ

        - ค่าลดหย่อนส่วนตัวอัตราเหมา 60,000 บาท

        - ค่าลดหย่อนบุตร

        - ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา อายุมากกว่า 60 ปี ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

        - ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

        - ค่าเลี้ยงดูคนพิการ

        กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันและการลงทุน อาทิ

        - ลดหย่อนประกันสังคม

        - เบี้ยประกันชีวิต

        - เบี้ยประกันสุขภาพ

        - ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

        - ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

        กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาค อาทิ

        - เงินบริจาคพรรคการเมือง

        - ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป ไม่เกิน 10% ของเงินได้

        กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล อาทิ

        - ช้อปดีมีคืน 

        - ลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย 

        ซึ่งใครมีค่าใช้จ่ายในส่วนไหนก็กรอกให้ครบถ้วน ไม่มีก็ข้ามไปได้เลย 

        หลังจากกรอกค่าลดหย่อนต่างๆ เรียบร้อย ระบบจะทำการคำนวณค่าใช้จ่าย และ ลดหย่อนภาษี ออกมาเป็น“เงินได้สุทธิ” ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณภาษี

        เราตรวจสอบข้อมูล : ทำการตรวจสอบขอมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

        ยืนยันการยื่นแบบ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันยื่นแบบ

        ขอแนะนำว่าคนที่จะลดหย่อน ให้ทำการอัพโหลดเอกสารลดหย่อนเพิ่มเติมด้วยนะ เพื่อความรวดเร็วนั่นเอง ใครได้เงินคืนก็นอนรอสวยๆ ได้เลยเพราะทางกรมสรรพากรจะโอนเงินเข้าสู่บัญชีพร้อมเพย์ของเรานั่นเอง

        อ้อ ลืมบอกเลยว่าปี 2567 นี้เราสามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ –  9 เม.ย. 2567 นะ แต่ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ เพราะส่วนใหญ่ก็มักจจะขยายเวลาให้เราอยู่นะ แต่ขอย้ำว่าแม้น้องๆ บางคนอาจจะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี ก็ห้ามลืมยื่นภาษีเด็ดขาดเพราะการภาษีเพื่อแสดงรายได้ให้สรรพากรเป็นเรื่องที่เราต้องทำนั่นเอง

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

หนึ่งในคอนโดที่ปล่อยเช่าดีมาก ตอนเช้าย้ายออก ตอนบ่ายย้ายเข้าเลย

จะมีคอนโดปล่อยเช่าอยู่อันนึง ที่แม้แต่ตอนโควิดก็ไม่มีผลอะไร มีคนเช่าตลอดๆ แทบไม่มีช่วงว่าง บางครั้งคือ คนเก่าย้ายออกตอนเช้า ตอนเย็นคนใหม่ใส่หน้ากากอนามัยขนของเข้าอยู่ต่อเลย

"Kave Wonderland" คอนโดแดนมหัศจรรย์ เพราะอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้อยู่สวนสนุกทุกวันไปเลย!

หลังจากที่ผมถ่ายรูปห้องตัวอย่างใน Sales Gallery เสร็จ ผมก็หันไปบอกกับคุณบี ที่มาด้วยกัน เชื่อไหมว่า แป๊บๆ เดี๋ยวก็ Sold Out!!

"iCondo Activ พัฒนาการ" คอนโดราคาดีที่มาเพื่อ "พัฒนา" ให้พัฒนาการ "แอคทีฟ" กว่าใคร

แวบแรกหลังจากที่เลี้ยวรถเข้ามาแล้วได้เห็นตัวอาคารของ "iCondo Activ พัฒนาการ" ผมรู้สึกได้เลยว่า นี่มันโครงการแบบวัยรุ่นตะโกนเลยนี่หว่า


ติดดอยโร้ดทู

"The Key รัตนาธิเบศร์" ว่าที่คอนโดใหม่จาก Land and House ใกล้สายสีม่วง สถานีไทรม้า แค่ไม่กี่ก้าวเดิน

วันก่อนขับรถผ่านสถานีไทรม้า เหลือบๆ ตาไปเห็นที่ดินแปลงหนึ่งล้อมสังกะสี มีไวนิลติดเอาไว้ เลยลองลงไปดู พบว่าเป็นที่ดินที่ทาง “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เตรียมพัฒนาเป็นคอนโดใหม่ภายใต้แบรนด์ 'The Key' กับโครงการ 'The Key รัตนาธิเบศร์' นั่นเอง

ส่องห้องตัวอย่าง "PLACE 168 วุฒากาศ" ประทับใจที่มีห้องเปล่าไว้ให้ดูแบบไม่ขายฝัน!!!

มันดีมากเลยนะเวลาเจอโครงการที่มี 'ห้องตัวอย่างพร้อมห้องเปล่า' ในไซส์เดียวกันเทียบให้ดูไปเลย!!!

"Aman Nai Lert Residences" มีเพียง 39 ครอบครัวเท่านั้นที่จะได้สัมผัสความแรร์ของทำเลบนธรรมชาติที่ปราศจากปรุงแต่ง

ผมว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของปีนี้ที่น่าจับตามองมากๆ หรือการเปิดตัวของ "Aman Nai Lert Residences" จากนายเลิศกรุ๊ปนี่แหละครับ


ติดดอยสไตล์

รู้จักการ "Retention (รีเทนชั่น)" อีกหนึ่งวิธีช่วยผ่อนบ้านให้ชิลขึ้น

จริงๆ ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการผ่อนบ้านให้ดอกถูกลงอย่างการ 'Refinance' (รีไฟแนนซ์) มาแล้ว แต่นอกจากการ 'Refinance' ชาวผ่อนบ้านยังมีทางออกอีกอย่างก็คือการ 'Retention' (รีเทนชั่น) นั่นเองครับ

พาไปจิบต้นตำนาน Dirty Coffee ที่ร้าน "Bear Pond Espresso" ร้านกาแฟเล็กๆ ในย่าน Shimokitazawa

แม้ไปโตเกียวหนนี้ แม้ผมจะกดกาแฟอุ่นจากเครื่องหยอดเหรียญมากินง่ายๆ (และอุ่นมือแก้หนาวไปในตัว) อยู่ทุกวัน แต่ก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปเยี่ยมให้ได้สักครั้งอยู่นะ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน" กุมภาพันธ์ 2567

ไหนใครกำลังจะรีไฟแนนซ์กันบ้าง ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่เพลิน ๆ นี่ห้ามลืมเด็ดเลยนะ เพราะหนี้บ้านพอพ้น 3 ปีแรก ดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย

ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นด้วยการ Refinance เรื่องที่มือใหม่หัดผ่อนบ้านต้องควรรู้

สำหรับใครผ่อนบ้านมานานหลายปีแล้วการรีไฟแนนซ์ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มผ่อนบ้าน การรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องสำคัญที่ผมแนะนำให้ศึกษาเอาไว้ เพราะเป็นประโยชน์แก่เราชาวผ่อนบ้านมากๆ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" กุมภาพันธ์ 2567

'เดือนแห่งความรัก' ก็เป็นฤกษ์ดีสำหรับใครที่อยากมีเรือนหอเนอะ เดือนนี้มีข่าวดีว่าดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มกลับมาแล้วนะ

เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกต้องทำไงน้า?? เปิดวิธีการยื่นภาษีออนไลน์ปี 2567 ฉบับมือใหม่เข้าใจง่าย

ผ่านช่วงเวลาในการฉลองปีใหม่กันเสร็จเรียบร้อย หลังเปิดปีใหม่มาช่วงเวลาแห่งการยื่นภาษีก็รับไม้ต่อทันทีครับ แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นปีแรก ก็อาจจะงงๆ สักหน่อยแหละว่าต้องยื่นยังไง หรือไม่ต้องเป็นมือใหม่ก็ได้นะผมว่าหลายๆ คนต่อให้จะยื่นทุกปี ก็ยังต้องเข้ามาดู How to ทุกปี เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องทำทุกวันเนอะ


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com