LWS ระบุราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24%

LWS ระบุราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24%

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 08 Feb 2024   13:19

F_20240206_001

        ข้อมูลนี้น่าสนใจครับ LWS บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาฯ ในเครือ LPN ออกมาเผยข้อมูลราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลปี 2566 พบว่ามีการปรับตัวขึ้น 24% จากปี 2565 ผลจากต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาที่ดินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ในการพัฒนาที่ดินในทำเลใกล้แนวรถไฟฟ้า บวกกับปัจจัยด้านต้นทุนต่างๆ และการปรับอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปี 2567

        แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดเผยรายงานการเปิดตัวที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2566 ว่า ในปี 2566 มีจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งหมด 437 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการเปิดตัวโครงการทั้งสิ้น 544,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% และ 18% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่เปิดตัวทั้งสิ้น 394 โครงการ และมูลค่าการเปิดตัวโครงการ 459,374 ล้านบาท ในปี 2565 ในขณะที่หน่วยเปิดตัวโครงการในปี 2566 มีจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ทั้งสิ้น 99,012 หน่วย ลดลง 4% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 103,466 หน่วยในปี 2565 ในขณะที่อัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวโครงการในปี 2566 อยู่ที่ 17% ของมูลค่าโครงการที่เปิดตัว ลดลงจากปี 2565 ที่มีอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวที่ 20%

        จำนวนโครงการและมูลค่าโครงการเปิดตัวที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 เทียบกับปี 2565 ในขณะที่จำนวนหน่วยเปิดตัวในปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัวในปี 2565 เนื่องจากราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยในปี 2566 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาที่อยู่อาศัยต่อหน่วยในปี 2565 ผนวกกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเปิดตัวโครงการในระดับราคาที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ทำให้มูลค่าการเปิดตัวโครงการปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัวที่ลดลง

        โดยการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2566 เป็นการเปิดตัวคอนโด 96 โครงการ เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2565 และเป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท 234 โครงการ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการที่เปิดตัวในปี 2565 ส่วนการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปมีทั้งสิ้น 116 โครงการ จำนวน 9,138 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 196,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% , 24% และ 36% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการเปิดตัวในปี 2565 

        การเปิดตัวโครงการจำนวนมากในปี 2566 ทำให้มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยคงค้างในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (Inventory) ณ สิ้นปี 2566 ประเภทบ้านพักอาศัยจำนวน 145,634 หน่วย เพิ่มขึ้น 12.6% จากจำนวนบ้านพักอาศัยคงค้าง 129,298 หน่วย ณ สิ้นปี 2565 ในขณะที่คอนโดมิเนียมมีหน่วยคงค้าง 84,200 หน่วย ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยคงค้าง 85,675 หน่วย จำนวนหน่วยคงค้างดังกล่าวทำให้บ้านพักอาศัย ต้องใช้ระยะเวลาในการขายประมาณ 4-5 ปีและกลุ่มคอนโดมิเนียม ใช้เวลาในการขายประมาณ 1-2 ปี

        ในขณะที่จำนวนและมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งประเทศ (Demand) LWS คาดการณ์มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2566 อยู่ที่ 1.06-1.08 ล้านล้านบาท หรือ ทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ในปี 2566 เทียบกับปี 2565 ราคาขายเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวในปี 2566 ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาเฉลี่ยในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในปี 2566 ที่มีแนวโน้มว่าราคาเฉลี่ยในการโอนกรรมสิทธิ์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงสภาพตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2566 ที่ต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งราคาที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 

        และปัจจัยดังกล่าวทั้งราคาที่ดิน ราคาวัสดุก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน ผนวกกับค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับตัวสูงขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2567 ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยในปี 2567 ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10% โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ที่ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าและในทำเลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งที่ดินในทำเลดังกล่าว มีจำนวนจำกัด ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลโดยตรงต่อราคาที่อยู่อาศัยในปี 2567 ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น

F_20240206_002

F_20240206_003

F_20240206_004

F_20240206_005

F_20240206_006

F_20240206_007

F_20240206_008

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

อยู่ใกล้เลียบด่วนรามอินทรา ในราคาสบายกระเป๋า "Chewathai Hallmark เอกมัย-รามอินทรา" คอนโดแต่งครบ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ราคา 1.89 ลบ.* เท่านั้น!

สิ่งที่สะดุดตามากๆ ในการไปสำรวจทำเลโครงการ "Chewathai Hallmark เอกมัย-รามอินทรา" จนผมหลุดปากออกมาก็คือ

"Cooper Siam" คอนโด Loft ของแทร่ ที่ถึงบรรทัดทอง เยาวราชของคนรุ่นใหม่ ได้ใน 1 นาที!!

ช่างเป็นคอนโดที่เหมาะกับคนเห็นแก่กินอย่างพวกผมยิ่งนัก 555 จะหันซ้ายหันขวา ก็คราคร่ำไปด้วยร้านของกินเด็ดๆ เรียงกันเป็นแถว

ทำไม "Supalai Premier สามเสน-ราชวัตร" ยังไงก็ขายหมด

เคยมีคนถามผมว่า "สมัยนี้ ยังสามารถสร้างคอนโดที่ไม่ใกล้รถไฟฟ้าได้ไหม?" ได้สิ เพราะแม้ว่าความใกล้ รถไฟฟ้า จะเป็น 1 ในปัจจัยหลักที่สำคัญมาก แต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ "ขาย" ได้อยู่อีก


ติดดอยโร้ดทู

Gladden Sphere Ladprao 15 (แกลดเดิ่น สเฟียร์ ลาดพร้าว 15) คอนโดใหม่ประดับซอยลาดพร้าว 15 ใกล้ MRT เพียง 950 ม.

ต้องยอมรับว่าช่วงหลายปีมานี้ 'ลาดพร้าว' กลายเป็นอีกทำเลที่มีความน่าสนใจขึ้นแบบทวีคูณเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องทำเลคอนโดใหม่ ประจำย่านลาดพร้าวกัน กับโครงการ Gladden Sphere Ladprao 15 (แกลดเดิ่น สเฟียร์ ลาดพร้าว 15)

"Parallel Seaside Condominium" คอนโดวิวสวย เขาโอบล้อม ใกล้ทะเลสามร้อยยอด

หยุดยาวที่ผ่านมาผมไปเที่ยว 'ปราณบุรี' มาจะบอกว่าประทับใจมากนะ

"Atmoz Rivere Minburi" มีนบุรีไม่เคยเก่า และพี่ก็เก๋าพอจะเป็นจ้าวตลาด

"Atmoz Rivere Minburi" มีนบุรีไม่เคยเก่า และพี่ก็เก๋าพอจะเป็นจ้าวตลาด


ติดดอยสไตล์

#ติดดอยรวมมาให้ ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมิถุนายน 2567

เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว เป็นฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำแบบสุด ๆ ไปเลย ซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมามีสัญญาณว่าดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มกลับมาแล้วนะ

เมื่อตัวพ่ออย่าง "แสนสิริ" จับสายจูง เดินเข้ามาเล่นตลาด "คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้" อย่างเต็มตัว

นี่คือตลาดคอนโดที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ หลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ก็คือ ตัวพ่ออย่าง ’แสนสิริ‘ จับสายจูง เดินเข้ามาเล่นตลาด ’คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้‘ อย่างเต็มตัว

สาวกบราวนี งานนี้มีฟินนน กับ “คริสปี้ ครีม บราวนี โดนัท” 3 หน้า 3 สไตล์ เอาใจ บราวนี เลิฟเวอร์

อยากกินบราวนั่น เอ้ย! บราวโน่น เอ้ย! บราวนี่ เอ้ย! อ่ะถูกแว้วววว 5555 วันนี้นอกจากจะได้เล่นมุขบราวนี่แล้ว ยังได้ฟินกับ “คริสปี้ ครีม บราวนี โดนัท” อีก

เตรียมพบกับตำนานบทใหม่ "Dubai Six Senses Residences" ว่าที่อาคารที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในโลก จากดูไบ ที่มาพร้อมความสูง 517 ม.!!

ถ้าพูดถึงประเทศที่มีตึกสูงระฟ้าเยอะๆ ผมว่าแทบทุกคนต้องนึกถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กันเป็นแน่!! ล่าสุดเค้าเตรียมส่ง "Dubai Six Senses Residences" ซึ่งอันนี้จะมาพร้อมตำแหน่งที่สุดในโลกเหมือนกัน แต่จะเป็นในแง่ของอาคารที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดในโลกนั่นเอง!!

40 ปี ที่ยังหนุ่มแน่นของ "พี่สิบหมื่น"

แสนสิริ 40 ปี ถ้าให้เวลา 3 วิ บอกชื่อ Brand บ้าน คอนโด ที่คนอยากได้ เชื่อว่า ‘แสนสิริ‘ จะเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด และให้เวลาอีก 15 วิ อธิบายว่า ถ้าพูดถึง ‘แสนสิริ‘ คุณนึกถึงอะไร? ‘สวย ทันสมัย‘ ผมมั่นใจว่า 2 คำนี้ จะต้องมี แต่ผมอยากให้สังเกตคำหลัง ’ทันสมัย‘ ทั้งที่บริษัทนี้มีอายุ 40 ปีแล้วนะ! แต่เรื่องนี้มันมีเหตุผล

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน" พฤษภาคม 2567

ไหนใครกำลังจะรีไฟแนนซ์กันบ้าง ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่เพลิน ๆ นี่ห้ามลืมเด็ดเลยนะ เพราะหนี้บ้านพอพ้น 3 ปีแรก ดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com